Demineralizovaná voda 


Demineralizovaná voda alebo odsoľovanie vody sú nevyhnutné, ak je koncentrácia solí vo vode taká vysoká, že je nevhodná na prevádzkové účely. Demineralizovaná voda sa používa v elektrárňach ako napájacia voda, v nemocniciach a laboratóriách ako úžitková voda alebo ako chladiaca voda v chladiacich vežiach.

Pre vysokú kvalitu demineralizovanej vody je možné použiť úpravu vody iónovou výmenou alebo membránovou technológiou.

Pre ďalšie informácie o demineralizovanej vode kontaktujte prosím vašu miestnu predajnú a servisnú pobočku.

Kontaktujte nás

 

Demineralizovaná voda

Odstránené prvky

98%  solí
Draslík (K+)
Sodík (Na+)
Chlorid (CI-)
Dusičnan(NO3-)
Síran (SO4--)
Kyselina kremičitá (SIO4-)
Zásaditosť (HCO3-)

Výrobky používané na demineralizovanú vodu

keyboard_arrow_up