Pitná voda


Úpravne vody od spoločnosti EUROWATER môžu vyrábať pitnú vodu z takmer všetkých prírodných zdrojov, ako sú podzemné a povrchové vody. Neošetrená podzemná a povrchová voda obsahuje soli, organické zložky, častice a plyny, ktoré môžu spôsobovať rôzne problémy.

Úprava pitnej vody

Na spustenie potrebných procesov zrážania je potrebné vodu oxidovať a prevzdušňovať atmosférickým vzduchom. Integrovaný oxidačný a rozprašovací systém zaisťuje optimálnu oxidáciu v pravý čas filtračného procesu. Voda sa ďalej čistí v tlakovom filtri, čo vedie k kvalite čistej pitnej vody bez použitia chemikálií.

Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo všeobecnosti dodržiavajú na celom svete pre požiadavky na kvalitu pitnej vody. Okrem usmernení WHO môže mať každá krajina alebo územie svoje vlastné normy.

Ak chcete získať príslušné informácie pre vašu krajinu, kontaktujte sa na miestnu pobočku EUROWATER.

Kontaktujte nás

 

Pitná voda

Odstránené prvky

Železo (Fe++)
Mangán (Mn++)
Amoniak (NH4+)
Dusitan (NO2-)
Agresívny oxid uhličitý (CO2)
Fosfor (P)
Arzén (As+++)
Sírovodík (H2S)
Metán (CH4)

Pozrite si výrobky používané na úpravu pitnej vody

Smernica o pitnej vode

V európskych krajinách sa musí dodržiavať smernica ES o pitnej vode. Vo všeobecnosti výber metódy ošetrenia vo veľkej časti súvisí s dostupným zdrojom vody a s normami stanovenými miestnymi orgánmi.

Stiahnuť smernicu EÚ

 

keyboard_arrow_up