Referencia

Demineralizovaná voda na výrobu kociek ľadu

PlusICE vyrába kocky ľadu. Vysokokvalitným ľadom zásobuje podujatia, hotely, bary, ako aj veľké obchodné reťazce. Počas pracovného dňa vyrobia vyše 30 ton kociek ľadu. Jedinou surovinou je voda a tá musí byť čistá a bezpečná.

Voda na výrobu kociek ľadu pochádza z miestnej vodárne. Ale ani dobrá kvalita pitnej vody nie je dostatočná na priemyselnú výrobu. Voda musí byť úplne bez solí, častíc a bubliniek, pretože je nevyhnutné, aby boli kocky ľadu vysokokvalitné, číre ako sklo, čisté na pohľad a od seba ľahko oddeliteľné.

Spoločnosť PlusICE sa špecializuje na ručne vyrábané kocky ľadu, ktoré sú krištáľovo čisté. Tieto kocky ľadu sa okrem iného predávajú do exkluzívnych barov, reštaurácií a hotelov.

Riešenie úpravy vody

EUROWATER má dlhoročné skúsenosti s úpravou vody na výrobu špecializovaného ľadu na hokej, krasokorčuľovanie, curling či dokonca rýchlokorčuľovanie. Výsledkom cenných konzultácií so zákazníkom bol výber riešenia úpravy vody starostlivo prispôsobeného používaným strojom a komplikovaným prevádzkovým podmienkam vrátane veľmi premenlivých požiadaviek na prietok v priebehu pracovného dňa, týždňa a roka.

Obsah solí v pitnej vode sa v membránovej jednotke, konkrétne v jednotke reverznej osmózy, znižuje až o 98 %. Okrem toho membrána pôsobí ako mikrobiologická bariéra, keďže cez ňu nemôžu prejsť mikroorganizmy.

Pred membránovou filtráciou je potrebné uskutočniť predúpravu vstupnej vody, aby sa zachovala udržateľná bezproblémová prevádzka. Zmäkčovacia jednotka odstráni tvrdosť v pitnej vode, ktorá by sa inak vyzrážala a upchala membrány. Problémom je pre membrány aj voľný chlór, ktorý sa dá odstrániť filtrom s aktívnym uhlím – v tomto prípade však nie je dôležitý, pretože dánska pitná voda nie je chlórovaná.

Upravená voda sa zhromažďuje v zásobníku vody a následná čerpacia jednotka zabezpečuje, aby sa voda dodávala do výroby pod dostatočným tlakom.

Jednotka reverznej osmózy v prevedení pre bezpečnosť potravín.

Bezproblémová výroba

Okrem dodávky uvedených úpravní a zariadení pozostával rozsah dodávky zo štartu prevádzky a uvedenia do prevádzky.


” Všetko funguje hladko a spoľahlivo. Spúšťa sa, zastavuje a dodáva vodu v správnej kvalite. Je veľmi pôsobivé vidieť, ako to všetko funguje, a to úplne presne, ako sme sa dohodli.“

- Lars Anton Christensen, generálny riaditeľ spoločnosti PlusICE


 

PlusICE sa navyše zabezpečila proti akýmkoľvek odstávkam z dôvodu porúch dielov podliehajúcich opotrebeniu, pohyblivých dielov a iných strategických dielov a komponentov, pretože sa dohodla na servisnej zmluve, ktorá zahŕňa každoročnú servisnú prehliadku vrátane preventívnej údržby.

Vľavo: Tommy Christensen, spolumajiteľ spoločnosti PlusICE. Vpravo: Lars Anton Christensen, generálny riaditeľ spoločnosti PlusICE.

Bezpečnosť potravín

Úpravňa vody je vyrobená z materiálov schválených pre potravinárske účely. Zabezpečenie vysokého hygienického štandardu sa pri výrobe kociek ľadu berie veľmi vážne, pretože ide o potraviny určené na ľudskú spotrebu. PlusICE sa riadi medzinárodnou normou ISO 22000 pre bezpečnosť potravín a celý manažérsky systém je každoročne auditovaný spoločnosťou Bureau Veritas.

V inšpekčnej správe dánskeho Veterinárneho a potravinového úradu môže PlusICE zastupovať takzvaný Elitný smajlík, ktorý sa udeľuje spoločnostiam s hodnotením štyroch šťastných smajlíkov za sebou a s nulovými sankciami za posledných 12 mesiacov.

Viac ľadu

Spoločnosť PlusICE zaznamenáva pozitívny vývoj vďaka novým iniciatívam, viacerým druhom ľadových výrobkov a vo väčších množstvách. To samozrejme znamená zvýšenú potrebu čistej vody – a už bola objednaná ďalšia úpravňa vody.

Riešenie obsahuje rovnaké technológie úpravy vody ako prvá dodávka, len s väčším prietokom a kapacitou. EUROWATER už čoskoro začne výrobu, aby zariadenie mohlo byť dodané a nainštalované ešte predtým, než opäť príde obdobie najvyššej spotreby kociek ľadu do nápojov.

Fakty


O spoločnosti PlusICE

PlusICE je jedným z popredných výrobcov ľadu v Dánsku. Špecializuje sa na výrobu kociek ľadu, drveného ľadu, suchého ľadu, ľadových sôch a ručne vyrábaného ľadu pre náročných zákazníkov. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a je rodinným podnikom.

Úpravne vody

  • Zmäkčovacia jednotka typu SM42-F
  • Jednotka reverznej osmózy typu RO B2-10 SE30
  • 2100 l zberná nádrž a čerpacia jednotka
  • Jednotka CIP (clean-in-place) na čistenie membrán pre jednotku RO

Pozrite si ďalšie referencie

Dovoľte nám zdokonaliť vaše riešenie úpravy vody

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach a technológiách, miestny tím odborníkov je pripravený vám pomôcť.

keyboard_arrow_up