Vratný systém SILEX

Ako vymeniť náplň SILEX

Keď merač vodivosti indikuje, že kvalita vody vyrobenej v SILEXe je príliš nízka, je potrebné náplň vymeniť.

Ak je vstupnou vodou pitná voda, môžete na výmenu kartušovej náplne využiť tento vratný systém. Pošlite vyčerpanú náplň do pobočky EUROWATER a my vám vrátime späť zregenerovanú náplň.

Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a uskutočnite plynulú a rýchlu výmenu.

1. Zatvorte ventily

Zatvorte ventily na vstupe (a) a výstupe (b). Pomaly uvoľnite tlak pomocou odvzdušňovacej skrutky (c).

2. Otvorte veko

Odskrutkujte a otvorte veko.

3. Vyberte vyčerpanú náplň

Vyberte použitú kartušovú náplň z jednotky a nechajte ju po dobu aspoň 15 minút odkvapkať.

4. Vložte novú náplň

Otvorte plastové vrecko s novou kartušovou náplňou. Otočte otvor smerom nadol a nechajte kartušu plynule zasunúť sa do jednotky. Plastové vrecko uchovajte na vrátenie vyčerpanej náplne. Záhyby na náplni by sa mali vyrovnať opatrným potiahnutím uzla/svorky.

5. Zatvorte veko

Namontujte veko a uistite sa, že O-krúžok, tesnenie a povrchy sú čisté.

6. Otvorte ventily

Otvorte ventil (a) na vstupe. Keď z nej vytečie voda, zatvorte odvdušňovaciu skrutku (c). Otvorte výstupný ventil (b).

7. Vyčerpanú náplň vráťte

Vložte vyčerpanú a odkvapkanú náplň do plastového vrecka. Vrecko opatrne zviažte a vložte do pôvodného obalu. Odošlite na regeneráciu do miestnej pobočky EUROWATER.

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up