Nepretržitý vysoký prietok s triplexným zmäkčovačom

Vydané: 12. august 2021 | Kontakt

Nový triplexný zmäkčovač SMP, zásobujúci prietokom vody až do 60 m3/h, je vhodný pre kritické aplikácie akými sú kotlová voda, šaržové prevádzkové operácie, prídavná voda, atď. Dizajn je navrhnutý inžiniermi EUROWATER a vychádza z použitia vysoko kvalitných štandardných komponentov.

Spoločnosť EUROWATER rozširuje svoj štandardný výrobný program pre zmäkčovače o nový triplexný zmäkčovač vody SMP. Zmäkčovač je navrhnutý s tromi filtrami obsahujúcimi iónovýmennú náplň a je schopný prevádzky v triplexnom režime.

V triplexnom režime je výkon zariadenia až do 60 m3/h, čo je viac ako dvojnásobok výkonu rovnakého zmäkčovača SMP v duplexnom režime. Toto sa dosiahlo optimalizáciou využitia iónovýmennej náplne, bez toho, aby sa zhoršila kvalita upravenej mäkkej vody.

Maximálna spoľahlivosť

Triplexný zmäkčovač SMP je navrhnutý špeciálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú spoľahlivosť prevádzky. Zariadenia sú vybavené automatickými, pneumaticky ovládanými guľovými ventilmi s vysokou spoľahlivosťou a dlhodobou životnosťou.

Ventily sú bezporuchové – ak sa preruší dodávka elektriny a vzduchu, ventily sa zatvoria.

Kontinuálna výroba mäkkej vody

Triplexný dizajn zaisťuje kontinuálnu výrobu mäkkej vody vždy s dvoma filtrami v prevádzke a jedným v regenerácii alebo v režime pohotovosti. Toto umožňuje uskutočniť účinnú regeneráciu jedného filtra pri súčasne stabilnej a iba malej tlakovej strate celej úpravne vody.

Nízka spotreba vody

Určité úpravne vody sa dodávajú s konduktometrami, ktoré počas regenerácie priebežne merajú aktuálnu vodivosť preplachovej odpadovej vody. Keď už je iónmenič dostatočne vypláchnutý a ďalej sa nezistí prítomnosť zvyškov regeneračnej soli v preplachovej vode, regenerácia sa zastaví. Takto sa minimalizuje spotreba regeneračnej preplachovej vody.

Použitím merača vodivosti je tak možné znížiť spotrebu regeneračnej preplachovej vody až o 50 %, čo zaisťuje, že sa používa iba skutočne potrebné množstvo vody.

keyboard_arrow_up