Šetrenie vody a energie v dánskej nemocnici

Vydané: 6. februára 2020 | Kontakt

Každý deň je liečených tisíce pacientov v Odense University Hospital (OUH) v Dánsku. Ambíciou OUH je zabezpečiť, aby každý pacient dostal vysoko kvalifikované služby a aby sa z hľadiska ošetrenia a starostlivosti mohol veriť, že je oňho dobre postarané. Na splnenie tejto ambície je prístup k vode správnej kvality a na správnom mieste dôležitým faktorom.

Keď mala mať OUH novú úpravňu vody, hľadala nemocnica odolné riešenie zamerané na prevádzkovú bezpečnosť a hospodárnosť. Na splnenie týchto požiadaviek potrebovala spoločnosť Silhorko-Eurowater využiť nové a energeticky efektívne technológie na minimalizáciu spotreby vody a energie.

Výsledkom bola úpravňa vody s minimálnou spotrebou vody, soli a elektriny.

Zmäkčovacie zariadenie

Spoločnosť OUH si vybrala zmäkčovacie zariadenie typu STFA pozostávajúce z dvoch nádrží s iónomeničovým médiom. Zmäkčovacie zariadenie má celkovú kapacitu úpravy 50 m³/h a je vybavené distribučnou časťou, ktorá zaisťuje jednotný a rovnomerný prietok, vďaka čomu svoju kapacitu využíva naplno (celkový objem filtračného média).

Regenerácia zmäkčovacieho zariadenia predstavuje veľkú časť celkových prevádzkových nákladov. Rôzne špeciálne funkcie minimalizujúce spotrebu vody a soli na regeneráciu:

  • Monitorovanie kvality regeneračnej vody
  • Opätovné použitie regeneračnej vody z rôznych fáz regenerácie v najväčšej možnej miere
  • Návrh zariadenia, ktorý presne využíva potrebné množstvo soli bez ohľadu na teplotu okolia

Časť zmäkčenej vody sa používa ako procesná voda v práčkach, umývačkách riadu a zariadenia na umývanie posteľových mís. Zvyšný objem sa spracuje v troch systémoch RO.

Systém reverznej osmózy šetriaci vodu a energiu

Spoločnosť OUH si vybrala tri RO systémy typu RO-PLUS. Tento typ sa vyznačuje vysokou rekuperáciou až 90%. Na porovnanie, väčšina ostatných typov systémov RO má mieru rekuperácie asi 75%.

RO-PLUS je navrhnutý pre vyššiu recirkuláciu bez toho, aby bola znížená kvalita vody alebo spoľahlivosť prevádzky. Dosiahnutie vyššej rekuperácie môže v teórii znieť jednoducho, ale v praxi to vie byť problematické, ak nemáte potrebné skúsenosti a know-how. Každý systém RO je navrhnutý pre výkon 7 m³/h.

Vysoká miera rekuperácie vedie nielen k výrazným úsporám v spotrebe vody, ale aj energie. Spotreba energie na m³ redukujeme využitím väčšieho množstva vstupnej vody.

Demineralizovaná voda sa používa pre parné kotly, autoklávy a v laboratóriách.

 

Systém úpravy vody s hygienickou bariérou

V nemocnici OUH sú veľké výkyvy v spotrebe vody počas dňa. Na dosiahnutie optimálneho výrobného toku sa upravená voda skladuje vo vyrovnávacej nádrži. To významne znižuje spotrebu elektriny, vody a soli.

Aby sa zabránilo bakteriologickej kontaminácii, voda z vyrovnávacej nádrže sa kontinuálne recykluje cez UV systém a systém reverznej osmózy. Dezinfekcia ultrafialovým žiarením účinne eliminuje všetok mikrobiologický rast vody ničením DNA mikroorganizmov, tj. baktérií, vírusov, rias a plesní. RO membrány odstraňujú všetku organickú hmotu a vďaka tomu pôsobia aj ako hygienická bariéra.

V porovnaní so starou úpravňou vody dosiahla nová úpravňa vody v OUH také veľké prevádzkové úspory, že doba návratnosti bola približne jeden rok.

 

 

keyboard_arrow_up