MEM2BIO - odstraňovanie pesticídov z vody

Vydané: 1. apríla 2020 | Kontakt

Myšlienkou projektu MEM2BIO je spojiť dve známe technológie membránovej filtrácie a biofiltrácie. Samostatne ukázali tieto dve technológie veľký potenciál na čistenie pitnej vody, len s určitými prekážkami a také výzvy je možné prekonať práve kombináciou týchto technológií.

Spoločnosť Silhorko-Eurowater je zodpovedná za návrh a dodávku čistiarne odpadových vôd používanej v projekte MEM2BIO. Dva roky počiatočnej analýzy sú základom niekoľkých výkonnostných špecifikácií, ktoré zariadenie dodržiava. Stredobodom pozornosti bol najmä koncentrát zabezpečujúci v biofiltri život baktérií, ktoré sa starajú o rozklad pesticídov.

Pozrite sa do vnútra prívesu

Zariadenie je nainštalované v uzavretom prívese, ktorý umožňuje mobilitu zariadenia a tým jeho ľahký presun do vodární a iných zdrojov, kde sa vykonáva pilotný test.

Silná spolupráca

MEM2BIO je spolupráca troch výskumných inštitúcií, dvoch vodárenských spoločností a dvoch spoločností špecializovaných na vodné technológie, medzi ktorými je aj Silhorko-Eurowater.

V tomto partnerstve sa spája 360 stupňové know-how o pitnej vode, čo zárukou silného základu pre vývoj zelenej technológie zabezpečujúcej kvalitu pitnej vody v budúcnosti.

Silhorko logo grayscale

Applied Biomimetic logo grayscale

Aarhus University logo grayscale

Din forsyning logo grayscale

Geus logo grayscale

Trefor logo grayscale

Aalborg University logo grayscale

Tu môžete sledovať projekt ďalej:
www.mem2bio.dk

keyboard_arrow_up