Vannkvalitet

Det skilles mellom fem forskjellige vannkvaliteter. Vannkvaliteten kan bestemmes ut fra en rekke egenskaper. De skap egenskapene er:

  • Innhold                                                                    Mengden naturlige salter, organiske stoffer, partikler og gasser i vannet.
  • Konduktivitet                                                            Vannets evne til å lede en elektrisk strøm. Normalt drikkevann har vanligvis en ledningsevne på rundt 500 µS/cm, men dette varierer veldig. RO-permeat har typisk en ledningsevne under 20 µS/cm.
  • Bruk                                                                          Kravene til vannkvaliteten avhengig av bruk som skyllevann, kjølevann, ingrediensvann etc.

Vannbehandlingssystemer fra EUROWATER kan produsere riktig vannkvalitet for alle bruksområder - fra grunnvann til ultrarent vann.

Klikk på den aktuelle vannkvaliteten for mer informasjon.

Drikke vann

Ledningsevne
30-800 µS/cm

Bløtgjort vann

Ledningsevne
30-800 µS/cm

Demineralisert vann

Ledningsevne
5-30 µS/cm

Avgasset vann

Ledningsevne
5-30 µS/cm

Ultrarent vann

Ledningsevne
0.06-0.2 µS/cm

keyboard_arrow_up