Ultrarent vann


Ultrarent vann har svært lav ledningsevne (0,06-0,2 µS / cm), siden den såkalte polering eller gjenværende avsaltning av vannet fjerner gjenværende salter eller mineraler fra vannet. Dette kan oppnås ved to metoder, elektrodeionisering eller med mixed bed systemer. Produksjonen av ultrarent vann er en kompleks prosess der alle trinn med vannbehandling er til stede : filtrering, bløtgjøring og demineralisering.

Ultrarent vann brukt spesielt til fremstilling av medisiner, på sykehus, i medisinsk forskning og laboratorier, til fremstilling av databrikker og som tilførselsvann til kjeler.

For ytterligere informasjon om ultrarent vann, kontakt ditt lokale salgs- og servicekontor.

Kontakt oss

 

Ultrarent vann

Fjernede elementer

Natrium (Na+)
Klorid (CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Kiselsyre (SIO4-)
Alkalinitet (HCO3-)

 

Produkter som brukes til ultrarent vann

keyboard_arrow_up