Silt Density Index måling

Målinger av Silt Density Index (SDI) brukes for vannforsyning (vann fra vannverk) for å bestemme innholdet av kolloider, og indikerer dermed hvor raskt en NF- eller RO-membran vil bli tett (fouling).

Da kolloidale materialer varierer forskjellige i form og karakter, er målingene bare normative. Metoden er imidlertid ansett som den mest pålitelige for å forutse risikoen ved tilsmussing av RO- og NF-membraner.

SDI-beregning

Bruk følgende fremgangsmåte for å beregne SDI.


Sett inn verdiene målt for ti og tf:

ti = tiden det tar å tappe 100 ml.

tf = tiden det tar å tappe 100 ml etter å ha filtrert i 15 minutter.

T = total testtid (alltid 15 minutter)

SDI formal

Video guide

Hvordan måle Silt Density Index

SDI måleutstyr

EUROWATER tilbyr et SDI-måleutstyr utstyrt med komponenter av høy kvalitet for en nøyaktig SDI-analyse.

For ytterligere informasjon og forespørsel om datablad, vennligst kontakt din lokale salgs- og servicekontor.

Kontakt oss

Equipment for SDI measurement

Referanseark for beregnet SDI

Arket viser vanlige målinger for rask referanse. For pålitelige resultater må minst to målinger ha lignende SDI-verdier (+/- 0,5).

Eksempel:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: Målingen er akseptabel

SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: Målingen er IKKE akseptabel

SDI = 0-3: Standardbetingelser gjelder.

SDI = 3-5: Spesielle driftsdata for utvinning og permeatflow gjelder som angitt i anleggsinstruksjonene.

SDI = 5-6: Vannet er ikke egnet for bruk av et NF- eller RO-anlegg med mindre kolloidalt innhold reduseres ved supplerende forbehandling, for eksempel ved flokkulering.

Quick index for SDI measurements

Filtre som brukes til måling

Filtrene viser hvordan kolloider og suspenderte faste stoffer kan tette filteret til målestyrstyret.

Vann med SDI> 5 (høyre) er uegnet for RO- eller NF-behandling.

Filter used for SDI test

Om vannet ditt ikke er egnet for RO og NF

Vann med SDI over 5 er uegnet for RO- eller NF-behandling. Men riktig forbehandling eller alternativ teknologi kan gi deg demineralisert vann.

  

Posefiltre

Forbehandling er nødvendig for å beskytte og forlenge membranenes levetid. Et posefilter har en robust design og oppfyller krav til ytelser og plass.

Se posefiltre

 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Trykkfilter

Et trykkfilter kan også fungere som et forfilter til RO eller NF. Innholdet av metaller og salter i innløpsvannet bestemmer det valgte filtermaterialet.

 

Se trykkfiltre

 

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Bløtgjøring

Forhindrer at hardhetsmineraler tetter membranene ved bløtgjøring av vannet. Oppbløtgjøring kan også oppnås ved dosering av antiskalanter som holder hardhetsmineraler oppløst.

Se bløtgjørere 

 

Softening unit SMP for removal of hardness

Aktivt Kullfilter

Et filter med en tetthet på 1 µ beskytter RO-membranene mot suspenderte faste stoffer. Fritt klor i vannet kan fjernes i et aktivt Kullfilter.

Se aktivt kullfiltre

 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Demineralisering

En demineraliseringsmiddel krever ingen spesiell forbehandling av innløpsvannet for å oppnå demineralisert vannkvalitet. Anlegget er veldig robust og bruker et to-kolonne ionebyttersystem

Se demineraliseringsanlegg

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Vår internasjonale salgs- og serviceorganisasjon er klar til å veilede deg til en optimal løsning basert på din SDI-verdi. Ta kontakt med oss ​​for ytterligere informasjon.

keyboard_arrow_up