Vannbehandling for fjernvarme

Forleng levetiden til rørene med riktig vannbehandling

Fjernvarmesystemer bruker varmen fra et bredt spekter av energikilder som kraftvarmeanlegg (CHP), Waste-to-Energy (WtE) anlegg, kjeleanlegg, overskuddsvarme fra industrien, solvarmesystemer samt geotermisk varme og storskala varmepumper. Fjernvarmevann er imidlertid ikke bare oppvarmet vann. Vannkvaliteten er av stor betydning, da riktig vannkvalitet er viktig for å optimalisere livssyklusen til rør, kjeler og varmevekslere.

Hovedmålet med vannbehandling er å forhindre korrosjon, avleiringer og rørbrudd. Rørbrudd forårsaker forsyningsavbrudd for kundene, samt tap av verdifullt vann og fare for inntrenging av ubehandlet vann, som kan forurense det behandlede vannet i distribusjonsnettet.

Hvordan unngå korrosjon

Oksygen, salter og partikler i vannet kan forårsake korrosjon. Oksygenet reagerer med stålet i fjernvarmerørene mens saltene fungerer som katalysator for elektrokjemisk korrosjon.

Hovedmålet med vannbehandling er å forhindre korrosjon, avleiringer og rørbrudd. Ved å fjerne salter og oksygen samt justere pH, vil grunnlaget for korrosjon - inkludert mikrobiell korrosjon - bli fjernet.

Artikkel

Er kjemikalier løsningen eller en del av problemet i forhold til korrosjon?

Konsulentgruppen COWI utdyper rundt dette spørsmålet og fremhever fordelene med optimal vannbehandling i fjernvarmesystemet.

Last ned artikkelen

Fjern oksygen med en kjemikalie fri løsning

Skanderborg-Hørning Fjernvarme i Danmark har nylig installert en membranavgasser for å fjerne oksygen fra matevannet. Bruk 2 min. i selskap med Lars Jørgen Dam, produksjonsleder og hør hvordan riktig vannbehandling kan forhindre korrosjon.

Les mer om membranavgasser

ANBEFALINGER

Vannbehandling og korrosjonsforebygging

Dansk fjernvarmeforening har publisert sine anbefalinger for korrekt vannbehandling for å øke livssyklusen til viktige eiendeler som kjeler, ventiler, beslag, installasjoner og nedgravde rørledninger.

Få din gratis kopi

Reduser forurensning med magnetinnsats

Inntrenging av råvann, korrosjonsprodukter og suspendert magnetitt vil uunngåelig forekomme i fjernvarmekretsen og forårsake forurensning og i verste fall nedstengning. Imidlertid kan kan risikoen minimeres ved å bruke riktig teknologi.

Som et minimum anbefales partikkelfiltrering med posefilter og magnetisk innsats. En magnetisk innsats i partikkelfilteret samler effektiv magnetittrester fra kretsvannet.

Kontakt ditt lokale EUROWATER-kontor for å høre mer om denne løsningen.

Finn ditt lokale kontor

Vannbehandling for fjernvarme

I denne brosjyren setter vi vann på dagsordenen! Les om kjemisk fritt matevann og hvordan du kan redusere forurensning ved å delfiltrere total strømmen.

Last ned brosjyre

Mobilt vannbehandlingsanlegg - klart til bruk!

Hvis det oppstår et midlertidig vannbehandlingsproblem, kan du enkelt ordne dette ved å leie et EUROWATER mobilt vannbehandlingsanlegg. Videoer (2 min.) Gir et eksempel på hvordan det mobile vannbehandlingsanlegget håndterer fylling og lagring av termisk energi.

Enten du trenger drikke, desinfisert, bløtgjort eller demineralisert vann, har vi en mobil løsning.

Les mer om våre mobile vannbehandlingsanlegg

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt team av spesialister er klare til å svare på alle spørsmålene dine om rene vannbehandlingsløsninger.

keyboard_arrow_up