Filtrering


Filtrering brukes ofte til produksjon av drikkevann fra grunnvannskilder. Den nødvendige drikkevannskvaliteten oppnås i et trykkfilter med individuelt sammensatte lag av filtermedier, for eksempel for nøytralisering av aggressivt karbondioksid eller for oppsamling av jern, mangan, ammonium og / eller mekaniske urenheter.

Videre kan filtrering også brukes ved starten av et vannbehandlingsanlegg som forbehandling eller på slutten av et renseanlegg. Eksempler: sirkulasjonsvann, vanngjennvinning, kjelevann, kjølevann, avløpsvann og rekarbonering .

Velg produkt for mer informasjon

keyboard_arrow_up