Membranfiltrering


Membranfiltrering er en trykkdrevet separasjonsmetode som fungerer uten bruk av kjemikalier. Membranfiltrering kan produsere høykvalitets demineralisert vann eller delvis mykgjort vann uten partikler og mikroorganismer.

Vann behandlet ved membranfiltrering brukes vanligvis som prosessvann, kjelevann, fjernvarmevann, kjølevann, skyllevann, laboratorievann eller drikkevann.

Velg produkt for mer informasjon

Produkter tilgjengelig for leie

Nanofiltrering eller omvendt osmose?

Omvendt osmose er den fineste typen filtrering med en porestørrelse på mindre enn 1 nm og en avvisning av ioner på mer enn 98%. Det typiske driftstrykket til en omvendt osmoseenhet som brukes på vannverksvann er 12-16 bar.

Nanofiltrering er også en veldig fin filtrering, men avvisningen av ioner er lavere sammenlignet med omvendt osmose. Det typiske driftstrykket til en nanofiltreringsenhet er 4-7 bar.

Kontakt oss for ytterligere hjelp

keyboard_arrow_up