Vannbehandling for fyrkjeler

Kjelevann av høy kvalitet

Damp har veldig høy varmekapasitet og er viktig i prosessindustri, produksjon av varme i fjernvarme eller for høytrykksturbiner som genererer elektrisitet i varme- og kraftverk. 

Kjelevann av høy kvalitet er veldig viktig for å forlenge livssyklusen til rør, kjeler og varmevekslere og sikre kontinuerlig ytelse og driftsikkerhet.

Optimal behandling av kjelevann fjerner urenheter i matevannet, noe som reduserer:

  • Korrosjon og dermed kjeleslitasje
  • Frekvens av nedblåsing
  • Energitap
  • Forbruk av kjemikalier
  • Skalering
  • Overføring  

Vannbehandlingssystemet for kjeler

Den beste løsningen er alltid basert på individuelt behov og kvalitet på råvannet som er tilgjengelig, i forhold til kvaliteten på tilførselsvannet som trengs for spesifikk kjelebruk.

Les mer om kjelevannbehandling innen din spesifikke bransje 

Industrielle dampkjeler

Optimal matevannbehandling for industrielle dampkjeler i henhold til normene i EN 12953-10 og TRD 611.

Gå til industrielle dampkjeler

Høytrykksdampturbin

Optimal matevannbehandling for varme- og kraftverkdampkjeler i henhold til normene i EN 12952-12, VGB S-010-00 og IAPWS TGD.

Gå til høytrykksdampkjeler

 

District Heating boilers

Optimum make-up water treatment for heat boilers within the recommendations of Danish District Heating Association and norms of AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Go to heat boilers

 

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt team av spesialister er klare til å svare på alle spørsmålene dine om rene vannbehandlingsløsninger.

keyboard_arrow_up