Rammemonterte vannbehandlingsanlegg - klare til bruk

En vannbehandlingsløsning består av flere behandlingstrinn, f.eks. Filtrering, bløtgjøring og demineralisering - alt styrt fra et sentralt kontrollskap. Som standard må disse enhetene kobles til på stedet.

Med et rammemontert vannbehandlingsanlegg blir enhetene montert og testet på fabrikken. Dette gjør anlegget klart til bruk når det leveres, noe som økonomisk kan være en fordel, også i forhold til redusert tid brukt til idriftsettelse.  

Frame-mounted water treatment solution

Hvorfor velge et rammemontert vannbehandlingsanlegg

 

Fabrikkbygd anlegg komplett med alle interne rørledninger og ledninger

check-circle-1

Trykk testet på fabrikken vår

check-circle-1

Design, anskaffelse, produksjon, testing og oppstartsprosess håndteres av et enkelt kontaktpunkt

check-circle-1

Effektiv installasjon på stedet med færre arbeidstimer

check-circle-1

Komplett vannbehandlingssystem for konjakkprodusent

Når installasjonstid og produktkvalitet har topprioritet, gir en fabrikkbygd løsning mange fordeler. En romensk produsent av brennevin kan bevitne dette med sin komplette vannbehandlingsløsning.

“Installasjonstiden var veldig kort. Fra det å plassere de to rammene på stedet, tok det bare to dager å lage rørledninger og elektriske forbindelser mellom rammene og knytte de til det eksisterende anlegg. Anlegget ga høy vannkvalitet fra starten. ”

 

Florian Radu, administrerende direktør i Hydro-X    lokal EUROWATER-distributør i Romania

1. Filtrering

Fjerning av jern og mangan fra grunnvannet i automatiske trykkfiltre.

2. Aktivt Kullfilter

Aktivt Kullfilter fjerner farge, smak og lukt fra vannet og tjener som en ekstra sikkerhetsforanstaltning.

3. Bløtgjøring

Bløtgjørende enhet for å redusere hardheten i vannet og forhindre kalsiumavleiringer i den påfølgende membranfiltreringsenheten.

4. Omvendt osmose

To omvendte osmoseenheter (dobbelpass-RO) er koblet i serie slik at den andre enheten behandler permeatet fra den første enheten.

5. Membranavgassing

Membranavgassingsenheten (MDU) gir en effektiv og kjemikalie fri teknologi for å fjerne CO2 fra RO-permeatet.

6. EDI

EDI-enhet brukes etter RO-systemet for polering av demineralisert vann for å oppnå lave nivåer av ledningsevne.

Ta en titt på et rammemontert vannbehandlingsanlegg

Eksempler på rammemonterte vannbehandlingsanlegg

Plug-and-play vannbehandlingsanlegg for dampkoker med biomasse

Vannbehandlingsanlegget er designet for å produsere 2 x 3,25 m³/t ultrarent vann som ettervann for en høytrykksdampkjele. Det rammemonterte vannbehandlingsanlegget består av:

 • vannvarmer
 • Bløtgjører med to tanker
 • 2 x omvendt osmose
 • 2 x EDI
 • Sentral PLS-kontroll
Frame-mounted water treatment plant for turbine water

Rammemontert vannbehandlingsanlegg for turbinvann

Dette komplette vannbehandlingsanlegget er laget for et 90 MW kraftverk i Afrika. Anlegget er designet for å produsere ultrarent vann til en turbin, kjølevann og vann til brannslukking. Anlegget består av:

 • Filtrering
 • Aktivt Kullfilter
 • UV-desinfeksjon
 • Dosering av antiskalant
 • Mekanisk filtrering
 • Dobbelpass omvendt osmose
 • EDI
 • Sentral PLS-kontroll

 

Turnkey frame-mounted solution for hospital

Nøkkelferdig rammemontert løsning for sykehus

En komplett rammemontert løsning for et av de største sykehusene i Danmark. Anlegget består av en bløtgjøringsenhet for kontinuerlig tilførsel av bløtgjort vann og en omvendt osmoseenhet for tilførsel av demineralisert vann. Anlegget består av:

 • Bløtgjørende enhet
 • Omvendt osmoseenhet, RO-PLUS
 • Vannmagasin
 • UV-desinfeksjonsenhet
 • Sentral PLS-kontroll

Lær mer om rammemonterte vannbehandlingsanlegg

Vi har konstruert mange forskjellige skreddersydde rammemonterte vannbehandlingsanlegg tilpasset spesifikke krav og ønsker. Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon og for å høre mer om dine alternativer.

keyboard_arrow_up