Misjon, visjon og verdier

Kort sagt, vår misjon sier: Vi behandler vann! Her utgjør vi en forskjell. Vi har utdypet hva som er viktig for oss i vårt daglige arbeid med å behandle vann for våre kunder, og vi har avklart vår visjon om å vise hvor vi er på vei.

Hvorfor er vi her?

Misjon

Vi behandler vann!

Vi tilbyr våre kunder vannbehandlingsløsninger som gir dem en trygg daglig tilførsel av nødvendige vannkvalitet og kvantitet, samtidig som det kreves minst mulig ressursforbruk med minimal miljøpåvirkning.

Gjennom langsiktig samarbeid tilbyr vi kundene våre kontinuerlige fokus på nye måter å optimalisere vannbehandlingsløsninger på - ved hjelp av ny kunnskap og teknologi og i henhold til utviklingen for kundens behov.

 

Hvor skal vi?

Visjon

Vi ønsker å være en verdsatt leverandør av intelligente og pålitelige vannbehandlingsløsninger og den foretrukne partneren for krevende og kvalitetsbevisste kunder innen drikkevann og prosessvann, som ønsker optimale, langsiktige løsninger.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for ansatte som søker profesjonell og personlig utvikling, og som setter pris på å jobbe med høy grad av frihet med ansvar i den daglige driften - basert på aksept av, og respekt for, forskjeller i hver ansattes jobbfunksjoner, arbeidsområde og individualitet.

På hvilke verdier bygger vi våre handlinger?

Verdier

Verdi for kundene

Alt vi gjør for kundene våre må skape verdi for dem.

Tillit

Du kan ha tillit til det vi sier, og vi tar ansvar for det vi gjør. Utfordringer kan oppstå under en vannbehandlingsjobb, men vi forlater ikke jobben før den er fullført!

Respekt

Vi aksepterer og respekterer mangfold som grunnlag for gode beslutninger og løsninger. Gjensidig respekt og lojalitet danner grunnlaget for langvarige og nære relasjoner.

Vi respekterer at kundene våre har forskjellige krav, og det er vår oppgave å tilby en best mulig løsning for dem.

 

keyboard_arrow_up