Vannbehandling for industrielle dampkjeler

Kvaliteten på tilførselsvannet og påfyllingsvannet er av stor betydning for å opprettholde driftssikkerhet, beskytte og forlenge livssyklusen til rørsystemer og kjeler.

Den optimale løsningen for industriell kjelevannsbehandling

For å opprettholde vannkvalitet med høy renhet, består et optimalt vannbehandlingssystem for kjele hovedsakelig av trykkfilter, bløtgjøringsanlegg, omvendt osmoseenhet og termisk avluftningsapparat.

Bruk av vanlig hardt vann som etterfyllingsvann for en dampkjele vil føre til utfelling av kalkstein på kjelens varmeflater. Dermed øker energitapet og mengden syre som trengs ved rengjøring av kjelen øker.

Ved å bløtgjøre vannet forhindres skalering, men innholdet av biKullat i råvannet passerer bløtgjøringsanlegget uten hindringer. I kjelen deler biKullatet seg i Kulldioksid (CO2) og natriumhydroksid (NaOH) og skaper etsende kondensat og øker behovet for nedblåsing. Problemet kan unngås ved å fjerne saltinnholdet i etterfyllingsvannet i et omvendt osmoseanlegg eller i et to-kolonne ionebytteranlegg for å få demineralisert vann og deretter avgasses med en termisk avluftningsanordning.

1. Råvann

Trykkfiltrering av råvann.

Fjerner
Jern (Fe++)
Mangan (Mn++)

2. Bløtgjøring

Bløtgjøring ved ionebytte.

Fjerner
Kalsium (Ca++)
Magnesium (Mg++)

3. Demineralisering

Demineralisert vann ved omvendt osmose.


Fjerner
98 % salter
Kalium (K+)
Natrium(Na+)
Klorid(CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Silisiumsyre(SiO4-)
Alkalinitet (HCO3-)

4. Vanntank

Lagring av demineralisert vann.

5. Avgassing

Fjerning av gasser med termisk avluftningsanlegg

Fjerner
Karbondioksid (CO2)
Oksygen (O2)

6. Doseringspumpe

Pumpe for dosering av kjemikalier for å opprettholde kjelens drift.

7. Dampkjele

Vannet blir varmet opp for å skape damp av høy kvalitet.

8. Produksjon

Kondensert vann ledes til vanntanken (a). Fukt til forvarming føres til termisk avluftningsanlegg (b).

Minimer nedblåsning av kjelen og spar vann og energi

Nedblåsing av dampkjeler er nødvendig for å overholde spesifikasjonene fra kjeleleverandørene om innholdet av salt (egenvekt) og alkaliniteten (P-verdien) i kjelevannet. Volumet av nedblåsning bestemmes av kjeltypen, driftstrykk og vannbehandlingskvalitet på fôr og matevann.

I kjelevann av høy kvalitet er nivåer av suspenderte og totalt oppløst fast stoff (TDS) nede på et minimum. Dette vil minimere nedblåsningsvolumet og reduserer herved energitap, siden temperaturen på nedblåsningsvæsken er den samme som dampen som genereres i kjelen. Lavere nedblåsningshastighet vil også redusere matevann og kjemikalie bruk, noe som sparer penger og vann.

Produktinspirasjon

Avgassing for å minimere korrosjon

Oppløst oksygen er svært etsende og er en av de uønskede urenhetene som skal tas i betraktning når du velger riktig matevannbehandling for industrielle dampkjeler. Siden bløtgjøring og demineralisering ikke reduserer partielt trykk av gasser, vil vannet ofte være mettet med oksygen fra vannverket.

Les mer om termiske avluftingsanlegg

Dealkalisering

Vannets alkalitet er en viktig faktor når man produserer varer innen mat-, drikke- og tekstilindustrien, og enda mer for kjeledrift. Gjennom dealkalisering reduseres biKullathardheten, og reduserer slik typisk saltinnholdet i vannet med omtrent 75%.

Se dealkaliserings-løsninger

Referanse

Spillvann redusert med 75%

Arla, det største matvareselskapet innen meieriprodukter i Danmark, har redusert spillvannet med mer enn 75% med RO-PLUS-teknologien fra EUROWATER. Demineralisert vann brukes som matevann til dampkoker, laboratoriebruk og innvendig kjøling på fyllemaskin. Mengden vannutvinning reduserer også forbruket av salt og energi samt reduserer driftskostnadene. 

Les om vannbesparelse på Arla Meieri

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt team av spesialister er klare til å svare på alle spørsmålene dine om rene vannbehandlingsløsninger.

keyboard_arrow_up