Spar vann og energi i din vannbehandlingsløsning

Produksjonen av vann er forbundet med varierende grad av spillvann og energiforbruk. Gitt at vannbehandling spiller en sentral rolle i mange industrielle prosesser, kan det være uutforskede muligheter for å forbedre vanneffektiviteten og redusere energiforbruket. Dette kan være fordelaktig for både miljøet og driftskostnadene.

Høy vanngjenvinning

Demineralisert vann er viktig for et bredt spekter av industrielle prosesser. Med bransjens økende fokus på bærekraft og ressurseffektivitet har EUROWATER utviklet RO-PLUS. Et omvendt osmoseanlegg med en vanngjenvinning på opptil 90 %, noe som minimerer ressursforbruket uten at det går ut over påliteligheten eller vannkvaliteten.

Utforsk RO-PLUS    

 

Redusert energi

Høyeffektive pumper

Behandling og transport av vann krever energi. Derfor bruker EUROWATER Grundfos energioptimaliserte pumper som standard.

Grundfos er verdensledende innen produksjon av høyeffektive pumper. Pumpene bruker avanserte teknologier som variabel hastighetsregulering og frekvensstyrt regulering for å tilpasse seg de nåværende behovene til vannbehandlingssystemet.

Kort sagt, bare den nødvendige energien brukes til å opprettholde stabil og pålitelig drift.

1% drikkevann til oss alle!

Bare ca 1,2 % av ferskvannet på jorden kan brukes som drikkevann. Derfor er det avgjørende å prioritere utvikling av teknologier som kan bidra til å redusere vannforbruket og resirkulere avløpsvann.

Hos EUROWATER er vårt oppdrag å designe vannbehandlingsløsninger som er miljøvennlige og ressurseffektive for å støtte bærekraftsmål #6 (rent vann og sanitæranlegg) og #12 (ansvarlig forbruk og produksjon).

Vannforbruk

Minimere vannsvinn

En primær bekymring på tvers av ulike vann industrier er effektiv forvaltning av vannressurser. Med fokus ikke bare på å minimere svinn i distribusjonsnettene, utvider et økende antall vannforsyningsselskaper også sin innsats for å håndtere vannsvinn i produksjonsfasen.

Dette er drevet av erkjennelsen av at ved å behandle og gjenbruke tilbakespylingsvann fra filtre, kan det omdannes til drikkevann igjen. Denne innovative tilnærmingen muliggjør optimal utnyttelse av grunnvann, og oppnår en utnyttelsesgrad på 100 %.

Nytenkning

Regnvann som primærkilde

Regnvann som primærkilde En ny forstad i Århus, Danmarks nest største by, har som mål å forbruke vann på en mer bevisst måte. 40% av vannforbruket i forstaden dekkes av oppsamling av regnvann. 

Regnvann og dreneringsvann samles opp og behandles på et sekundært vannbehandlingsanlegg for å oppfylle de nødvendige kvalitetsstandardene for tiltenkt bruk i toalettspyling og klesvask.

Les mer

Muliggjør det grønne skiftet

Felles kunnskap kan være et veikart til en grønnere fremtid. State of Green er et dansk non-profit, offentlig-privat partnerskap med fokus på å muliggjøre grønn omstilling for bedrifter og organisasjoner. EUROWATER er en av de 600 partnere som stiller vår kunnskap til din disposisjon.

Les mer om state of green

La oss spare vann og energi!

Hvis du vil høre mer om våre løsninger og teknologier, er ditt lokale team av spesialister klare til å hjelpe.

Kontakt

keyboard_arrow_up