SILEX with vessel installation

SILEX med beholder

Med SILEX har du ubegrenset tilgang til demineralisert vann av høy kvalitet - og du unngår kjøp, håndtering og avhending av plastflasker med vann.

Denne SILEX-enheten er en beholder med ionebytter. Demineralisert vann produseres når vann passerer gjennom beholderen. Når massens kapasitet er oppbrukt, sendes beholderen til regenerering.

Vi utfører regenereringen

Regenerering utføres på EUROWATER-fabrikken. På denne måten unngår du lagring og håndtering av kjemikalier. Du trenger bare å erstatte SILEX-beholderen med en oppladet beholder, og du er klar. 

Kapasitet

SILEX med beholder kan levere opptil 420 liter demineralisert vann i timen. Kapasiteten avhenger av kvaliteten på innløpsvannet. Ved et innløpsvann med totalt oppløste faste stoffer på for eksempel 20 °dH, er kapasiteten 1135 liter. Skulle du trenge høyere strømningshastigheter eller større kapasitet, kan vi også tilby deg dette.

Hvorfor velge en SILEX med beholdersystem

Kompakt og plassbesparende design

check-circle-1

Hygienisk design med lukket beholder uten kontakt med ionebytter

check-circle-1

Ingen kjemikalie håndtering for deres personell

check-circle-1

Økt kapasitet på grunn av forbedret regenerering

check-circle-1

Enkel regenerering

Når ledningsevnen er for høy for applikasjonen, eller ionebytterne er oppbrukt, må beholderen byttes ut i noen få enkle trinn:

  1. Tøm beholderen for vann
  2. Returner den brukte beholderen til din lokale EUROWATER-avdeling for regenerering
  3. Sett inn en ny regenerert beholder
  4. Åpne ventiler og få tilgang til demineralisert vann

For å sikre kontinuerlig tilførsel av demineralisert vann, anbefaler vi at du har en ekstra beholder som reserve.

Regeneration of SILEX with vessel

Tilvalg

Betjeningsenhet for enkel betjening

For å sikre lav transportvekt, for enkel og sikker håndtering, må beholderen tømmes for vann før regenerering. En betjeningsenhet gjør det enkelt å tømme beholderen før regenerering. Betjeningsenheten sørger også for enkel skylling og tilkobling / frakobling av beholderen.

Produktoversikt

SILEX med beholdersystem består av to enheter.

Last ned brosjyren på SILEX 11 og 21 for å lese mer om beholdersystemet og alternativene.

Last ned brosjyre

 

 

SILEX 11

Max. kapasitet:240 l/h
Patronkapasitet::1300 l ved 10 °GH
Ledningsevne: :<0.2 μS/cm
Transportvekt:15 kg.
Inn- / utløpstilkobling:dia. 10 mm slange
Mål:Diameter: 23,7 cm
Høyde: 40 cm

Last ned instruksjoner

SILEX 11

SILEX 21

Maks. ytelse:420 l/h
Patronkapasitet:2270 l ved10 °GH
Ledningsevne:<0.2 μS/cm
Transportvekt:24 kg.
Inn- / utløpstilkobling:dia. 10 mm slange
Mål:Diameter: 23,7 cm
Høyde: 60 cm

Last ned instruksjoner

SILEX 21

Demineralisert vann for leger

Utstyr som brukes til undersøkelse kan steriliseres i en autoklav. Demineralisert vann er nødvendig for riktig funksjon og et hygienisk resultat.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Få vann av høy kvalitet til tester

Demineralisert vann er et nødvendig verktøy for laboratorieapplikasjoner og testing. Vannet er nesten fritt for alle oppløste mineraler og ledningsevnen kan være mindre enn 0,2 µS/cm.

Kontakt oss for mer informasjon

Demineralisert vann til skoler

Når man underviser i kjemi, involverer mange eksperimenter bruk av demineralisert vann. SILEX gir lett tilgang til demineralisert vann - uten personellhåndtering   

Kontakt oss for mer informasjon

Få enkel tilgang til demineralisert vann

Lag ditt eget demineraliserte vann, og la oss håndtere regenereringen. Vårt erfarne team av salgs- og serviceingeniører står klare til å hjelpe dere i gang.

keyboard_arrow_up