Ionebytte


Ionebytterteknologien brukes ofte til bløtgjøring eller demineralisering av vann, men kan også brukes til prosesser som dealkalisering eller sorpsjon av tungmetaller.

Velg produkt for mer informasjon

Produkter tilgjengelig for utleie

keyboard_arrow_up