Historien til EUROWATER

År 1936 i Danmark, tre jyllandske arbeidere med meierimaskiner besluttet å etablere et felles vannbehandlingsselskap. Dette var begynnelsen på vår historie. 

BEGYNNELSEN

En tidløs idé

EUROWATER ble etablert i 1936 og startet beskjedent i en leilighet i byen Århus, Danmark. Fokuset ble lagt på kunder som mindre vannverk, gårder og myntvaskerier. Bilparken besto kun av en servicebil; en gammeldags Chevrolet med gassgenerator. Denne bilen leverte anlegg for vannverk over hele Jylland.

Det første året ble selskapet ene agent for et avsyringsmiddel som heter Magno. Dette stoffet har blitt brukt siden den gangen. Samtidig ble NS-filtreringsanlegget utviklet og presentert på en messe i 1937. NS-enhetene er fortsatt en del av produktsortimentet.

Se mer om NS-anlegg

Silhorko pressure filter from 1949

NAVNET

EUROWATER rimer med SILHORKO

I Danmark er EUROWATER kjent under navnet SILHORKO, som har vært firmanavnet fra begynnelsen.

Men i 1963 opprettet administrerende direktør Th. Nansen Scherfig kontakt med det amerikanske selskapet Water Refining i Ohio. De ønsket å få fotfeste i det europeiske markedet. EUROWATER-merket ble etablert med halv amerikansk og halv dansk aksjekapital.

På midten av 1970-tallet kjøpte SILHORKO de amerikanske aksjene i EUROWATER, og eksportselskapet var nå 100% eid av danskene. SILHORKO-navnet ble opprettholdt for det danske markedet og EUROWATER for alle eksportmarkeder - og slik er det fremdeles i dag. 

Ledelsen

Th. Nansen Scherfig ble utnevnt til administrerende direktør da selskapet startet på 1930-tallet. Fram til 2003 hadde Scherfig-familien vært eneeier av Silhorko-Eurowater A / S. Men i 2003 ble eierforholdet delt mellom Erik Nansen Scherfig, Harry Viiala, Kurt Hufnagl og Torben Buhl. 

I oktober 2020 ble Silhorko-Eurowater A/S kjøpt opp av Grundfos og 1. november 2020 ble Silhorko-Eurowater A/S et Grundfos-selskap.
 

Produkt milepæler

Siden NS-filteret har mange nye vannbehandlingsanlegg blitt designet og introdusert i EUROWATERs standard produktportefølje. 

1946
Bløtgjøringsanlegg
(Manuelt)

Se Bløtgjøringsanlegg

The first softening plant from Eurowater

1963
Bløtgjørere og trykkfiltre
(Automatisk)

Se trykkfiltreringsanlegg

The first softeners and pressure filters from Eurowater

1975
Demineraliseringsanleg
(Automatisk)

Se demineraliseringsanlegg

The first automatic demineralization plant from Eurowater

1987
Omvendt osmoseanlegg
(Automatisk)

Se anlegg for omvendt osmose

The first reverse osmosis plant from Eurowater

2005
Elektrodeioniseringsanlegg
(Automatisk)

Se EDI-anlegg

2008
CU:RO
(Kompakt RO anlegg)

Se CU:RO-anlegg

Compact reverse osmosis unit from Eurowater

2014
RO-PLUS anlegg
(Spar vann og energi)

Se RO-PLUS-anlegg

First reverse osmosis unit saving water and energy

2017
Membran avgassere
(Kjemikaliefri løsning)

Se membranavgassere

Memebrane degasser unit

keyboard_arrow_up