EUREX mixed-bed unit on-site

EUREX

EUREX er en mixed bed enhet som består av en blanding av kation og anionbyttermasse. Når de passerer gjennom ionebyttermaterialet, byttes de oppløste saltene av vannet ut med hydrogenioner og hydroksylioner, som kombineres for å danne vann.

Vi utfører regenereringen

Regenereringen håndteres på EUROWATER-fabrikken. På denne måten unngår du lagring og håndtering av kjemikalier. Beholderen sendes til regenerering når kapasiteten er oppbrukt, og erstattes av en ny beholder med ladede ionebyttere - og du er klar.

Bruksområder

EUREX kan brukes til polering av demineralisert vann for å oppnå lav ledningsevne. EUREX brukes også som ekstra sikkerhet etter EDI i tilfelle driftsfeil.

Hvorfor velge et EUREX-system

Kompakt og plassbesparende design

check-circle-1

Begrens miljøpåvirkningen uten utslipp av regenerert avløpsvann

check-circle-1

Ingen kjemikalie håndtering for eget personell

check-circle-1

Økt kapasitet på grunn av forbedret regenerering

check-circle-1

Enkel regenerering

Når ledningsevnen er for høy for applikasjonen, eller ionebytterne er oppbrukt, må EUREX byttes ut i noen få enkle trinn:

  1. Tøm karet for vann
  2. Returner den brukte beholderen til din lokale EUROWATER-avdeling for regenerering
  3. Sett inn den regenererte beholderen
  4. Åpne ventiler og få tilgang til demineralisert vann

En sterk transportramme sikrer enkel håndtering når EUREX byttes ut. For å sikre kontinuerlig tilførsel av demineralisert vann, anbefaler vi at du har en ekstra EUREX som reserve.

Regeneration of EUREX

Produktoversikt

EUREX-systemet består av serien EUREX og EUREX-H. Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon om de enkelte modulene. 

Last ned brosjyre på EUREX for å lese mer om beholdersystemet og alternativene.

Last ned brosjyre

 

 

EUREX

Max. kapasitet:fra700 til 4000 l/hour
Driftstrykk:6 bar
Ledningsevnesmåling:0-20 μS/cm
Kapasitet:  fra 37,800 til
756,000 l° GH
Transport vekt:70-925 kg.

EUREX

EUREX-H

Max. kapasitet:fra 2700 til 14,000 l/hour
Driftstrykk:6 bar
Ledningsevnesmåling:0-20 μS/cm
Kapasitet:  fra 145,800 til
756,000 l° GH
Transport vekt:200-925 kg.

EUREX-H

Tilvalg

Betjeningsenhet for enkel betjening

Tilkoblinger: DN 25/32 mm

Betjeningsenheten består av et PVC-ventilsystem og en ledningsevnemåler som kontinuerlig måler ledningsevnen. Enheten er enkel å installere , og ventilsystemet letter tilkobling / frakobling av beholderen.

Operating unit for EUREX mixed-bed

Ekstra sikkerhet etter EDI

Ved et varme- og kraftverk er den nødvendige vannkvaliteten avgjørende for å oppnå driftssikkerhet. EUREX er en del av vannbehandlingsløsningen som en backup til EDI.  

Ved et strømbrudd på EDI`n, aktiveres EUREX-enheten og sørger for at problemet ikke påvirker vannkvaliteten.

Polering av demineralisert vann

EUREX kan brukes til polering av demineralisert vann for å få lav ledningsevne. Bildet viser en EUREX som brukes til polering hos et kjemisk selskap. Vannkvaliteten er en nøkkelfaktor for den endelige produktkvaliteten.

Få demineralisert vann av høy kvalitet

EUREX gir deg demineralisert vann av høy kvalitet - og vi håndterer regenereringen. Vårt erfarne team av salgs- og serviceingeniører står klare til å hjelpe dere i gang

keyboard_arrow_up