Demineralisert vann


Demineralisert vann eller avsaltning av vann er nødvendig når saltkonsentrasjonen i vannet er så høy at det er uegnet som prosessvann. Demineralisert vann brukes i kraftverk som matevann, sykehus og laboratorier i form av prosessvann eller som kjølevann i kjøletårn.

Vannbehandling med ionebytter eller membranteknologi kan brukes for høy demineralisert vannkvalitet.

For ytterligere informasjon om demineralisert vann, kontakt ditt lokale salgs- og servicekontor.

Kontakt oss

 

Demineralisert vann

Fjernede elementer

98% salter
Kalium (K+)
Natrium (Na+)
Klorid (CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Kiselsyre (SIO4-)
Alkalinitet(HCO3-)

 

Produkter som brukes til demineralisert vann

keyboard_arrow_up