Drikke vann


Vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER kan produsere drikkevann fra nesten alle naturlige ressurser, som for eksempel grunnvann og overflatevann. Ubehandlet grunnvann og overflatevann inneholder salter, organiske komponenter, partikler og gasser som kan føre til mange forskjellige problemer.

Drikkevannsbehandling

For å starte de nødvendige behandlingsprosessene, må vannet oksideres og luftes med atmosfærisk luft. Et integrert oksidasjons- og sprøytingssystem gjør optimal oksidasjon til rett tid i filtreringsprosessen. Vannet blir videre behandlet i trykkfilteret som fører til rent drikkevannskvalitet uten bruk av kjemikalier i prosessen.

Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer følges generelt over hele verden for krav til kvalitet på drikkevann. I tillegg til WHOs retningslinjer kan hvert land eller territorium ha sine egne standarder.

Ta kontakt med ditt lokale EUROWATER-kontor for å få relevant informasjon for landet ditt.

Kontakt oss

 

Drikkevann

Fjernede elementer

Jern (Fe++)
Mangan (Mn++)
Ammonium (NH4+)
Nitrit (NO2-)
Aggressiv carbon dioxide (CO2)
Fosfor(P)
Arsenikk (As+++)
Hydrogen sulfit (H2S)
Metan (CH4)

Se produktene som brukes til drikkevannsbehandling

Direktiv om drikkevann

I de europeiske landene må EF-direktivet om drikkevann følges. Generelt er valg av behandlingsmetode sterkt relatert til tilgjengelig vannkilde og til standardfasthet av lokale myndigheter

Last ned EU-direktivet

 

keyboard_arrow_up