SILEX retursystem

HVORDAN SKIFTE PATRONEN

Når ledningsevnemåleren indikerer at kvaliteten på det SILEX-produserte vannet er for lavt, er det på tide å skifte ut patronen.

Hvis innløpsvannet har drikkevannskvalitet , kan du bruke retursystemet til å skifte ut patronen. Send den utbrukte patronen til EUROWATER-kontoret ditt, og vi returnerer en regenerert patron tilbake til deg.

Følg instruksjonene nedenfor for en enkel og rask utskifting.

1. Steng ventiler

Steng ventilene på innløpet (a) og utløpet (b). Slipp trykket langsomt ut med lufteskruen (c).

2. Åpne lokket

Skru av og åpne lokket.

3. Fjern utbrukt patron

Fjern den utbrukte patronen fra enheten og la den dryppe fra seg i 15 minutter.

4. Legg i ny patron

Åpne plastposen med den nye patronen. Vend åpningen nedover og la patronen gli inn i enheten. Oppbevar plastposen for retur av den tomme patronen. Rynker på patronen bør rettes ut ved å dra i knuten / klemme forsiktig.

5. Steng lokket

Monter lokket og pass på at O-ringen, pakningen og overflatene er rene.

6. Åpne ventiler

Åpne ventilen (a) på inntaket. Lukk lufteskruen (c) når det strømmer vann ut av den. Åpne utløpsventilen (b).

7. Returner den utbrukte patron

Legg den tømte og drypptørkede patronen i plastposen. Fest posen forsiktig og legg den i originalemballasjen. Send til din lokale EUROWATER-avdeling.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt team av spesialister er klare til å svare på alle spørsmålene dine om rene vannbehandlingsløsninger.

keyboard_arrow_up