Referanse

Utskifting av vannbehandlingsanlegg helt uten nedetid

Med en estimert tilbakebetalingstid på litt over to år og en 90% reduksjon i driftskostnadene, nølte MEC ikke lenge før de trykket på knappen for å bestille et nytt vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER.

MEC ligger like utenfor Holstebro i Danmark. MEC er et kombinert avfalls- og biomassefyrt varme- og kraftanlegg som leverer fjernvarme og strøm til husholdninger i to danske kommuner. Siden oppstarten i 1993 har et vannbehandlingsanlegg bestående av et omvendt osmosesystem med påfølgende service-regenerert blandingsanlegg produsert deionat for kraftverkets høytrykkskjele. Kjelen produserer damp til anleggets dampturbin.

Dessverre hadde vannbehandlingsanlegget svært høye driftskostnader i sin levetid, så da ingeniør Jørgen Pors-Nielsen i 2018 ble driftsleder for turbindrift og vannbehandling, ble det besluttet å ta seg av dette.

Oppvokst med EUROWATER vann

Jørgen Pors-Nielsen, den 32 år gamle driftslederen, vokste nesten opp med en rørnøkkel i hånden. Som barn bodde han på en nedlagt skole med egen vannforsyning – intet mindre enn et fint rødt NSB sandfilter fra EUROWATER, som han og faren betjente.

Driftsleder i MEC, Jørgen Pors-Nielsen

Her bygde han også en liten mobil smie av en gammel Nilfisk støvsuger med spillekort som regulator (for å erstatte prototypen med doble belger), hvor han smidde små kniver, pilspisser og spiker. Det var selvsagt helt naturlig for Jørgen å utdanne seg til låsesmed og deretter ingeniør.

Etter endt utdanning jobbet han en periode for Ørsted Energy (tidligere DONG), men ble etter noen år ansatt som driftsleder i MEC. Han sitter til og med i styret for fjernvarmeanlegget som forsyner hans eget hjem.

Nytt anlegg med RO og EDI

Da Jørgen hadde blitt enig med ledelsen om bedring av vannbehandlingssituasjonen, forhørte han seg innad i sitt nettverk. Her ble han rådet til å kontakte EUROWATER; et navn som for Jørgen vekket positive minner fra barndomshjemmet. Etter en god samtale på en dansk utstilling for Marine Engineering i 2019, startet dialogen om et løsningsforslag: Et dobbeltpass omvendt osmosesystem (DPRO) med påfølgende EDI-system, et elektrisk regenerert blandingsanlegg som brukes til total demineralisering av vann.

Oppgraderingen fra single-pass til et double-pass system gir en mye bedre drift av EDI-systemet, noe som resulterer i betydelig lengre driftstid mellom regenereringer for det påfølgende blandingsanlegget.

Jørgen Pors-Nielsen fra MEC konfererer med Thomas Dalsgaard og Lennart Poulsen fra EUROWATER under installasjonen av det nye vannbehandlingsanlegget. Til venstre er EDI-systemet og til høyre DPRO.

Selve dimensjoneringen og utformingen av anlegget ble utført i nært samarbeid mellom MEC og EUROWATER. I tillegg til den teknologiske løsningen var det praktiske ting å vurdere. Plasseringen av anlegget skal samsvare med eksisterende fundament og tilkoblinger. Anlegget måtte også kommunisere med den eksisterende kontrollen. Takket være nesten 85 års erfaring og noen av de dyktigste medarbeiderne i bransjen, var det ikke noe problem for EUROWATER å konstruere den perfekte løsningen.

Men å erstatte et vannbehandlingsanlegg som produserer behandlet vann til turbindrift er ikke noe du bare gjør. Nedstengning av kjeler som resulterer i nedetid er en alvorlig operasjon som kan ta svært lang tid – driftsforstyrrelser som et CHP-anlegg svært gjerne vil unngå. Derfor var det nødvendig å finne en midlertidig løsning for å gi riktig vannkvalitet under utskiftingsarbeidet.

Les mer her: Utleie av mobile vannbehandlingsenheter

EUROWATERs produktsortiment tilbyr mange konstruksjonsalternativer for utleieenheter for å løse spesifikke problemer. I dette tilfellet passet MECs vannbehov godt med en beholderløsning som kombinerer omvendt osmose og et eksternt mixed-bed anlegg.

Utleiecontaineren (WTP-C) tilknyttet EUREX mixed bed-anlegget leverte 10 m3/t totalt demineralisert kjelevann under utskiftingsarbeidet. Ved topplast leverer anlegget opptil 20 m3/t.

Samarbeidet med EUROWATER

MEC inviterte til tilbud fra flere leverandører, men det endelige valget falt på EUROWATER. Spesielt skilte det grundige og nøyaktige anbudet seg ut blant resten. Alt var gjennomtenkt og løsningen var klar til å gjennomføres.

I uformelle settinger diskuterer begge parter neste fase av prosjektet: Membranavgassing av fjernvarmevannet i stedet for dosering for å fjerne oksygen.

Som Jørgen Pors-Nielsen opplevde det: "Støtten fra Eurowater var upåklagelig – den har bare kjørt på – et skikkelig lærebokeksempel. Jeg vil til og med si at denne grundigheten har jeg ikke opplevd før. Det har gitt trygghet i forhold til videre utvikling og drift."

Med kort inntjeningstid og store kostnadsreduksjoner på driften, er det ikke rart at MEC og Jørgen er begeistret for den nye løsningen.

Fakta


Om MEC

Anlegget leverer i dag 28 MW elektrisitet tilsvarende forbruket i ca. 40 000 husstander, og 84-110 MW fjernvarme tilsvarende varmeforbruket i 16-22 000 eneboliger.

BioHeat & Power er et kraftvarmeverk som leverer fjernvarme og elektrisitet til husholdninger i to danske kommuner. BioGas er et av verdens største industrielle biogassanlegg og ble satt i drift i 2012. Sammen danner de Maabjerg Energisenter (MEC).

Over tid er ambisjonen å ha en helhetlig bærekraftig energiløsning basert på lokale og CO2-nøytrale råvarer med den nyeste teknologien.

Om det nye vannbehandlingsanlegget


Nominell kapasitet: 

  • 12.5 m3/h

Enheter: 

  • DPRO C3-12/9 dobbeltpass omvendt osmose system
  • EDI 3-5000e elektronisk deioniseringssystem
  • Lut dosering for å fjerne CO2

 

Se flere referanser

La oss styrke vannbehandlingsløsningen din

Hvis du vil lære mer om våre løsninger og teknologier, er ditt lokale team av spesialister klare til å hjelpe deg.

Kontakt

keyboard_arrow_up