Referanse

Ultrarent vann til E-metanolproduksjon

EUROWATER har designet og produsert den komplette vannbehandlingsløsningen for verdens første storskala kommersielle e-metanolproduksjon.

European Energy er en dansk utvikler og operatør av grønne energiprosjekter og leverandør av verdens første storskala kommersielle e-metanolproduksjonsanlegg i Kassø, Aabenraa, Danmark.

Hydrogenet leveres av et 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolyse anlegg av Siemens Energy. Ultrarent vann fungerer som det primære råmaterialet for grønn hydrogenproduksjon og sikrer optimal ytelse av elektrolysatoren.

Vannbehandlingsløsningen består av høyvannsgjenvinningsteknologi for å støtte bærekraftig produksjon av grønt hydrogen.

Trinn for vannbehandling

PEM elektrolyseren på 50 MW er avhengig av en jevn tilførsel av 10 000 liter ultrarent vann per time med en ledningsevne under 0,1 μS/cm. EUROWATER er ansvarlig for design og produksjon av det komplette vannbehandlingssystemet skreddersydd for å møte kravene til elektrolyseanlegget.

Vannbehandlingssystemet renser grunnvann som allerede har gjennomgått lufting og sandfiltrering. Med et spesielt fokus på metalliske ioner, organiske stoffer og CO2, omfatter vannbehandlingsprosessen følgende trinn:

 • Antiscaledosering for å hemme hardhet og silika
 • Omvendt osmose med høy vanngjenvinningsteknologi for å ta ut mesteparten av ioner og organiske stoffer
 • Membranavgasser for effektiv fjerning av CO2

EDI og mixed-bed for å fjerne gjenværende sporurenheter

EDI og mixed-bed brukes etter RO for polering av det demineraliserte vannet for å oppnå lav ledningsevne.

Sparer vann og energi

EUROWATER RO-PLUS omvendt osmose er spesielt valgt. Dette utvalget tar sikte på å adressere både vann- og energibesparelse i behandlingsprosessen. Den omvendte osmoseenheten er forbedret med høygjenvinningsteknologi, noe som muliggjør en vanngjenvinningsgrad på 90 % i stedet for 75 % med en standard RO-enhet uten PLUS-funksjonen.

Energieffektiviteten til RO-PLUS-systemet prioriteres gjennom strategiske designvalg. Den inneholder lavenergimembraner og benytter Grundfos-pumper utstyrt med høyeffektive motorer og frekvensomformere. Disse komponentene er bevisst konstruert for å minimere energiforbruket samtidig som optimale ytelsesnivåer opprettholdes.

Avkarbonisering av industrien

A.P. Møller - Maersk, LEGO Gruppen og Novo Nordisk tar ikke imot e-metanol fra European Energy-anlegget på Kassøe.

Ved å velge e-metanol som erstatning for konvensjonell metanol, driver de et transformativt skifte i sine respektive bransjer mot avkarbonisering av tungtransportsektoren og erstatning av metanol i plastproduksjon med et alternativ med lavere karbon.

Fakta


Om Power-to-X-anlegget i Kassøe

e-metanolen på Kassøe er produsert med fornybar energi fra den nærliggende Kassø Solar Park, utviklet og bygget av European Energy. Solparken har en kapasitet på 300 MW, noe som tilsvarer energiforbruket til 75 000 danske husstander.

PEM-elektrolysesystemet er designet, levert og tatt i bruk av Siemens Energy. EUROWATER leverer vannbehandlingssystemet til PEM elektrolysatoren.

 A.P. Møller - Maersk, LEGO Gruppen og Novo Nordisk er tilhengere av e-metanol - avkarboniserer tungtransportsektoren og erstatter metanol i plastproduksjon med et lavkarbonalternativ.

Tekniske data

 • Vannkilde: byvann uten klor
 • Strømningshastighet: 10 m³/t
 • Konduktivitet: < 0,1 μS/cm

Enheter i anlegg:

 • Antiskalant dosering
 • Omvendt osmose enhetstype RO C3-9
 • Omvendt osmose enhetstype RO-PLUS C3-12+3
 • Membranavgassingsenhet type MDU
 • Elektrodeioniseringsenhet type EDI 2-5000e
 • Mixed – Bed anlegg type EUREX

Se flere referanser

La oss styrke vannbehandlingsløsningen din

Hvis du vil lære mer om våre løsninger og teknologier, er ditt lokale team av spesialister klare til å hjelpe deg.

Kontakt

keyboard_arrow_up