Referanse

Den danske øya er nå garantert PFAS-fritt drikkevann med et ionebytteranlegg fra EUROWATER

Problemet med PFAS i drikkevannet er et avsluttet kapittel for innbyggerne på den danske øya Fanø. Det innovative ionebytteranlegget fra EUROWATER er nå satt i drift etter spesielt overbevisende analyseresultater.

Fanø er en dansk øy i Nordsjøen utenfor kysten av det sørvestlige Danmark. Fanø vannverk har nå landets første vannbehandlingsanlegg som kan fjerne de problematiske PFAS-stoffene fra drikkevannet ved hjelp av ionebytterteknologi. Danske EUROWATER står bak den innovative løsningen.

Anlegget, som består av et spesialbygd filter, kan rense så mye som 150 m3 (150.000 liter) drikkevann per time. I anlegget ledes vannet gjennom små ionebyttere (også kalt harpikser) som absorberer PFAS-stoffene.

Denne rengjøringsmetoden senker ikke bare innholdet av PFAS til under grenseverdien – den er så effektiv at PFAS ikke lenger kan påvises av måleutstyret. Konkret betyr dette at innholdet i hver PFAS-4-forbindelse er trygt under mikroskopiske 0,1 nanogram per liter, hvis det er noe igjen i det hele tatt.

– Vår pilottest på Fanø viser tydelig at det ikke finnes andre rensemetoder for PFAS som kommer i nærheten av ionebytter. Både når vi snakker om rensegrad og levetid, sier Arne Koch, avdelingsleder for drikkevann i EUROWATER.

EUROWATERs avdelingsleder for drikkevann, Arne Koch (venstre), og kjemiingeniør og produktspesialist innen ionebytterteknologi, Søren Duch-Hennings (høyre), er de to nøkkelpersonene i utviklingen av det innovative anlegget. Her viser Søren hvilken type ionebyttere som brukes i anlegget.

Der aktivt karbon, som har vært brukt til PFAS frem til nå, har en kort levetid på bare noen få måneder, anslås harpiksene å ha en levetid på 8-10 år, ifølge beregninger.

Overbevisende målinger

Siden anlegget på Fanø er det første i sitt slag, har det vært nødvendig med gjentatte analyser for å sikre kvaliteten på vannet før anlegget endelig kunne settes i drift. Men analysene var entydige: Ingen målbar PFAS. På denne bakgrunn ga tilsynsmyndigheten grønt lys til å sette anlegget i drift, og 20. mars kunne innbyggerne på Fanø skjenke seg det første glasset med PFAS-fritt drikkevann.

Jan Pedersen, driftsleder ved Fanø vannverk, tar en vannprøve fra ionebytter anlegget.

"Sammensetningen av PFAS-stoffer kan være forskjellig fra vannverk til vannverk, men med vår kunnskap fra Fanø er vi nå i stand til å beregne rensegrad og anleggskapasitet, allerede fra vi står med vannanalysen i hånden," sier Søren Duch-Hennings, kjemiingeniør og produktspesialist innen ionebytterteknologi hos EUROWATER.

Vannbehandlingsselskapet har allerede startet neste pilotprosjekt, der harpiksene testes mot en annen sammensetning av PFAS-stoffer.

Grafikk viser veien til det PFAS-forurensede vannet fra borehull til kran på Fanø, etter at det nye ionebyttersystemet fra EUROWATER er installert.

Sakens gang

  • Vår 2021: Myndighetene kunngjør at grenseverdien for innhold av PFAS i drikkevann senkes fra 100 til 2 nanogram per liter. På Fanø er PFAS-innholdet 4,4 nanogram per liter – altså dobbelt så høyt som den nye grenseverdien.
  • Sommeren 2021: Fanø Vandværk og EUROWATER starter et pilotforsøk med først aktivert karbon (som viser seg å være utilstrekkelig) og påfølgende ionebytte. Vannanalyser over nesten et år viser et PFAS-innhold under deteksjonsgrensen.
  • Sommeren 2022: EUROWATER starter byggingen av et fullskala ionebytteranlegg basert på pilotprosjektet.
  • Slutten av januar 2023: Det nye anlegget installeres ved Fanø vannverk. Vannanalyser viser et PFAS-innhold under deteksjonsgrensen.
  • 20. mars 2023: Basert på analyseresultatene gir tilsynsmyndigheten tillatelse til endelig idriftsettelse av anlegget og leveransen til innbyggerne i Fanø.

Se flere referanser

La oss styrke vannbehandlingsløsningen din

Hvis du vil lære mer om våre løsninger og teknologier, er ditt lokale team av spesialister klare til å hjelpe deg.

Kontakt

keyboard_arrow_up