Kvalita vody

Rozlišuje se mezi pěti různými vlastnostmi vody. Kvalitu vody lze určit na základě řady charakteristik. Nejdůležitější vlastnosti jsou: 

 • Složení
  ​​
  Množství přírodních solí, organických látek, částic a plynů ve vodě.
 • Vodivost
  Schopnost vody vést elektrický proud. Běžná pitná voda má obvykle vodivost kolem 500 µS/cm, ale výrazně se liší. Permeát RO má typicky vodivost pod 20 µS/cm.
 • Aplikace
  Požadavky na kvalitu vody v závislosti na aplikaci, jako je oplachová voda, chladicí voda, přísadová voda atd.

Systémy na úpravu vody od společnosti EUROWATER umí produkovat správnou kvalitu vody k jakémukoli použití – od podzemní vody po ultračistou vodu.

Kliknutím na příslušnou kvalitu vody získáte další informace.

Pitná voda

Vodivost
30-800 µS/cm

Změkčená voda

Vodivost
30-800 µS/cm

Demineralizovaná voda

Vodivost
5-30 µS/cm

Odplyněná voda

Vodivost
5-30 µS/cm

Ultračistá voda

Vodivost
0.06-0.2 µS/cm

keyboard_arrow_up