Pitná voda


Úpravny vody od společnosti EUROWATER jsou schopné vyrábět pitnou vodu takřka ze všech přírodních zdrojů, tedy zdrojů podzemní a povrchové vody. Neošetřená podzemní a povrchová voda obsahuje soli, organické složky, částice a plyny, které mohou způsobovat nejrůznější problémy.

Úprava pitné vody

Při zahájení nezbytných procesů srážení je třeba vodu oxidovat a provzdušňovat atmosférickým vzduchem. Integrovaný oxidační a rozstřikovací systém zajišťuje optimální oxidaci v ten správný čas filtračního procesu. Voda se dále upravuje v tlakovém filtru, což vede k vysoké kvalitě čisté pitné vody bez použití chemikálií.

Celý svět se ohledně požadavků na kvalitu pitné vody obecně řídí pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO). Kromě pokynů WHO má každá země nebo území své vlastní standardy.

Obraťte se na místní kancelář EUROWATER a tam získáte relevantní informace pro vaši zemi.

Kontaktujte nás

 

Pitná voda

Odstraněné částice

Železo (Fe++)
Mangan (Mn++)
Amoniak (NH4+)
Dusitany (NO2-)
Agresivní oxid uhličitý(CO2)
Fosfor (P)
Arsen (As+++)
Sirovodík (H2S)
Metan (CH4)

Viz produkty používané k úpravě pitné vody

Směrnice o pitné vodě

V evropských zemích musí být dodržována směrnice ES o pitné vodě. Obecně výběr metody čištění do značné míry souvisí s dostupným zdrojem vody a se standardy stanovenými místními úřady.

Stáhněte si směrnici EU

 

keyboard_arrow_up