Filtrace


Filtrace se běžně používá k výrobě pitné vody ze zdrojů vody podzemní.

Požadované kvality pitné vody se dosahuje v tlakovém filtru s individuálně složenými vrstvami filtračního média, kde se například neutralizuje agresivní oxid uhličitý nebo sbírají železité složky, mangan, amonium a mechanické nečistoty.

K filtraci může dále docházet v zařízení pro úpravy vody na začátku ve fázi předúpravy nebo na konci úpravy. Příklady: cirkulační voda, získaná voda, kotelní voda, chladící voda, odpadní voda a rekarbonizace.

Vyberte si produkt a zjistěte si o něm více informací

keyboard_arrow_up