Index zanášení - Silt Density 

Měření indexu zanášení (SDI) se provádí z relativně čisté dodávky vody (voda z vodáren), aby se určil obsah koloidů. Tím se pozná, jak rychle se zanese membrána NF nebo RO (znečištění).

Jelikož se koloidní materiály značně liší formou a charakterem, jsou měření pouze normativní. Tato metoda se nicméně považuje za nejvhodnější, neboť se podle ní dá spolehlivě předpovědět riziko znečištění membrán RO a NF.

Výpočet SDI

K výpočtu indexu zanášení - SDI použijte následující postup.


Vložte hodnoty naměřené pro ti a tf:

ti = čas potřebný ke stočení 100 ml.
tf = čas potřebný ke stočení 100 ml po 15 minutách filtrování.

T = celková doba testu (vždy 15 minut)

SDI formal

Video průvodce

Jak změřit index zanášení (SDI)

Vybavení k měření indexu zanášení - SDI

EUROWATER nabízí měřicí zařízení SDI vybavené vysoce kvalitními komponenty pro přesnou analýzu SDI.

Další informace a datový list vám na požádání poskytne místní prodejní a servisní kancelář.

Kontaktujte nás

Equipment for SDI measurement

Referenční list pro vypočtené SDI

List zobrazuje běžná měření pro celkový přehled. Spolehlivé výsledky znamenají vždy alespoň dvě měření s podobnými výslednými hodnotami SDI (+/- 0,5).
 

Příklad:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: Měření je relevantní
SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: Měření NENÍ relevantní

SDI = 0-3: Platí standardní podmínky.

SDI = 3-5: Platí speciální provozní údaje pro návratnost a tok permeátu, jak je uvedeno v pokynech zařízení.
SDI = 5-6: Voda není vhodná do zařízení NF nebo RO, pokud není koloidní obsah snížen doplňkovou předúpravou, tj. flokulací.

Quick index for SDI measurements

Filtry používané při měření

Filtry ukazují, jak mohou koloidy a nerozpuštěné látky zanášet filtr měřicího zařízení.

Voda s SDI>5 (vpravo) se nehodí k úpravě v RO nebo NF.

Filter used for SDI test

Když u vás voda není vhodná pro RO a NF

Voda s SDI nad 5 se nehodí k úpravě v RO nebo NF. Správná předúprava nebo alternativní technologie vám však mohou poskytnout demineralizovanou vodu.

  

Sáčkové filtry

Předběžná úprava je nezbytná k ochraně a prodloužení životnosti membrán. Sáčkový filtr má robustní design a splňuje požadavky na průtoky i prostor.

Podívejte se na sáčkové filtry

 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Tlakový filtr

Tlakový filtr může také fungovat jako předfiltr k RO nebo NF. Volba filtračního materiálu se odvíjí od obsahu kovů a solí ve vstupní vodě. 

Více u tlakových filtrů

 

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Změkčovače

Zabraňte zanášení membrán tvrdými minerály tak, že budete měkčit vodu. Změkčení lze dosáhnout také dávkováním antiskalantů, které tvrdé minerály průběžně rozpouští.

Více u změkčovačů

 

Softening unit SMP for removal of hardness

Filtr s aktivním uhlím

Filtr s hustotou 1 µ chrání membrány RO před suspendovanými pevnými látkami. Volný chlór ve vodě lze odstranit filtrem s aktivním uhlím.

Viz filtry s aktivním uhlím

 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Demineralizátor

K získání kvalitní demineralizované vody nevyžaduje demineralizátor žádnou speciální předběžnou úpravu vstupní vody. Zařízení je velmi robustní a používá dvoumodulový iontoměničový systém.

Viz demineralizátory

Pro podrobné pokyny nás kontaktujte

Naše mezinárodní prodejní a servisní organizace je připravena vám pomoci najít optimální řešení založené konkrétně na vaší hodnotě SDI. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

keyboard_arrow_up