Úprava vody pro průmyslové parní kotle

Kvalita napájecí a doplňovací vody má velký význam pro zachování provozní spolehlivosti a ochranu a prodloužení životnosti potrubních systémů a kotlů.

Optimální řešení průmyslové úpravy kotelní vody

Pro udržení vysoké čistoty napájecí vody a doplňovací vody se optimální systém úpravy kotelní vody skládá především z tlakového filtru, změkčovacího zařízení, jednotky reverzní osmózy a termického odplyňovače.

Použití běžné tvrdé pitné vody jako doplňovací vody pro parní kotel způsobí srážení vápence na tepelné ploše kotle. Zvyšuje tak energetické ztráty a nutné množství kyseliny při čištění kotle uvnitř.


Změkčováním vody se zabrání usazování vodního kamene, ale obsah hydrogenuhličitanu v surové vodě prochází změkčovacím zařízením bez překážek. V kotli se hydrogenuhličitan štěpí na oxid uhličitý (CO2) a hydroxid sodný (NaOH), čímž vzniká korozivní kondenzát a zvyšuje se potřeba odluhu. Tomuto problému se lze vyhnout odstraněním obsahu soli v doplňovací vodě v zařízení pro reverzní osmózu nebo ve dvoumodulovém iontoměničovém zařízení, aby se získala demineralizovaná voda, a poté odplyněním pomocí termického odplyňovače

1. Surová voda

Tlaková filtrace surové vody.

Odstranění
Železa (Fe++)
Manganu (Mn++)

2. Změkčení

Změkčení pomocí iontové výměny.

Odstranění
Vápníku (Ca++)
Hořčíku (Mg++)

3. Demineralizace

Voda se demineralizuje prostřednictvím reverzní osmózy.

Odstranění
98 % solí
Draslíku (K+)
Sodíku (Na+)
Chloridu (CI-)
Dusičnanu (NO3-)
Síranu(SO4--)
Kyseliny křemičité (SiO4-)
Zásaditosti (HCO3-)

4. Nádrž na vodu

Uskladnění demineralizované vody.

5. Odplynění

Odstraňování plynů pomocí termického odplyňovače.

Odstranění
Oxid uhličitý (CO2)
Kyslík (O2)

6. Dávkovací čerpadlo

Čerpadlo k dávkování chemikálií pro udržení chodu kotle.

7. Parní kotel

Voda se ohřívá a vytváří vysoce kvalitní páru.

8. Produkce

Kondenzovaná voda jde do vodní nádrže (a). Pára pro předehřev je vedena do termického odplyňovače (b).

Minimalizujte odluh kotle a šetřete vodu a energii

Odluh parních kotlů je nutný, aby byly dodrženy specifikace dodavatelů kotlů, pokud jde o obsah soli (měrnou hmotnost) a zásaditost (hodnotu P) ve vodě kotle. Objem odluhování je určen typem kotle, provozním tlakem a kvalitou vody napájecí a doplňovací.

Ve vysoce kvalitní kotelní vodě jsou hladiny suspendovaných a celkových rozpuštěných látek (TDS) na minimu. Tím se minimalizuje odluh a snižují se energetické ztráty, protože teplota odluhu je stejná jako páry vytvářené v kotli. Nižší rychlost odluhování také sníží spotřebu vody a chemikálií, což vám ušetří peníze i vodu.

Inspirace produktem

Odplyňujte a minimalizujte tak korozi

Rozpuštěný kyslík je vysoce korozivní a je jednou z nežádoucích nečistot, které je třeba vzít v úvahu při výběru správné úpravy doplňkové vody pro průmyslové parní kotle. Protože změkčování a demineralizace nesnižují parciální tlak plynů, bude voda typicky nasycena kyslíkem z vodárny.

Přečtěte si více o termických odplyňovačích

Dealkalizéry

Zásaditost vody je důležitým faktorem při výrobě zboží v potravinářském, nápojovém a textilním průmyslu a ještě více při provozu kotlů. Dealkalizací se snižuje tvrdost hydrogenuhličitanu, čímž se obvykle sníží obsah soli ve vodě přibližně o 75%.

Více u dealkalizérů

Reference

Množství odpadní vody sníženo o 75%

Arla, největší potravinářská společnost v oblasti mléčných výrobků v Dánsku, snížila svůj vodní odpad o více než 75% díky technologii RO–PLUS od společnosti EUROWATER. Demineralizovaná voda se používá jako doplňovací voda pro parní kotel, v laboratořích a k vnitřnímu chlazení plnicího stroje. Množství zpětného získávání vody v této společnosti také snižuje spotřebu soli a energie. Výrazně se tím snižují provozní náklady.

Přečtěte si o úspoře vody v Arla Dairy

Jak můžeme pomoci?

Náš tým specialistů je připraven odpovědět na všechny vaše dotazy ve vztahu k řešení úpravy čisté vody.

keyboard_arrow_up