Úprava vody pro dálkové vytápění

Správná úprava vody je předpokladem optimální návratnosti investic, protože dobrá kvalita vody je nezbytná pro optimalizaci životního cyklu potrubí, kotlů a výměníků tepla.

Úprava vody patří ke správě aktiv společnosti

Zabraňte korozi, usazeninám a prasklinám potrubí ve svém systému dálkového vytápění tím, že budete správně upravovat vodu. Ke správě aktiv patří nezbytná řádná kvalita vody.

Odstraňte kyslík

Kyslík představuje předpoklad k postupování koroze. Riziko koroze lze eliminovat odstraněním kyslíku z vody před jejím vstupem do sítě dálkového vytápění. Snižuje se také potřeba kyslíkového pojiva. V některých případech jej lze zcela vynechat.

check-circle-1

Odsolte napájecí vodu

Soli zvyšují vodivost vody a tím riziko elektrochemické koroze. Zároveň soli vytváří příhodné podmínky pro růst bakterií a mikrobiální korozi. Odsolená napájecí voda znamená zničení základů k postupu koroze.

check-circle-1

Upravte pH

Voda, která cirkuluje v dálkovém vytápění, by měla mít hodnotu pH 9,8 (± 0,2), protože právě při takovém pH zajišťuje stabilní, korozivzdorný magnetitový povlak na vnitřní straně potrubí dálkového vytápění. Požadovaného pH se dosáhne dávkováním hydroxidu sodného (NaOH). Použitím odsolené vody lze snížit spotřebu NaOH o více než 90%.

check-circle-1

Zbavte se kyslíku řešením bez chemických látek

Dánská společnost dálkového vytápění Skanderborg–Hørning nedávno nainstalovala membránový odplyňovač pro odstraňování kyslíku z napájecí vody. Pojďte strávit 2 minuty v této společnosti s vedoucím výroby jménem Lars Jørgen Dam a poslechněte si, jak může správná úprava vody zabránit korozi.

Přečtěte si více o membránovém odplyňovači

Zlepšete kvalitu vody správnou úpravou vody

Hlavním cílem správné úpravy vody je zabránit korozi, usazeninám a prasklinám potrubí – zkrátka prodloužit životnost zařízení. Odstraněním solí a kyslíku z vody dálkového vytápění a také úpravou hodnoty pH se zlikviduje základ koroze – včetně té mikrobiální.

Změkčovače představují běžnou součást úpravy vody v teplárnách již po mnoho desetiletí. Ale jakmile se vápník a hořčík z vody odstraní, přítomnost solí a kyslíku bude stále ovlivňovat kvalitu vody. Vodivost bude tedy po změkčení stejná.

Odsolování prostřednictvím reverzní osmózy má za výsledek velký pokles obsahu soli – až o 98%. Dalším přínosem je, že odsolená voda usnadňuje detekci průniků surové vody, takže lze zachovat bezpečnost dodávek. Kyslík lze odstranit membránovým odplyňovačem. Řešení je bez chemikálií. Také potřebu kyslíkového pojiva lze snížit o více než 90% a v některých případech jej lze zcela vynechat.    

Snižte množství zbytků magnetitu magnetickou vložkou

V okruhu dálkového vytápění se nevyhnutelně objeví průnik surové vody, produkty koroze a suspendovaný magnetit, což způsobí znečištění a v krajních případech dokonce poruchy. Použitím vhodných technologií se však takové důsledky dají výrazně oddálit.

Minimálně se doporučuje částicová filtrace s sáčkovým filtrem a magnetickou vložkou. Magnetická vložka ve filtru na pevné částice účinně sbírá zbytky magnetitu z vody v okruhu.

Více o sáčkových filtrech

Více o dálkovém vytápění

Vybrali jsme pro vás řadu publikací. Doporučujeme je všem, kteří pracují s vodou do dálkových vytápění.

Mobilní úpravna vody – ihned k použití!

Dojde–li k dočasnému problému s úpravou vody, můžete mít po ruce jako záložní řešení pronajaté mobilní zařízení od společnosti EUROWATER. Video (2 minuty) ukazuje, jak mobilní úpravna vody řídí náplň zásobníku tepelné energie.

Ať už potřebujete pitnou, dezinfikovanou, změkčenou nebo demineralizovanou vodu, nabízíme vám také mobilní řešení.

Přečtěte si více o našich mobilních úpravnách vody

Jak můžeme pomoci?

Náš tým specialistů je připraven odpovědět na všechny vaše dotazy ve vztahu k řešení úpravy čisté vody.

keyboard_arrow_up