Pitná voda

Výroba pitné vody se provádí odstraněním nerozpuštěných látek, mikroorganismů a plynů z neupravené vody. Zdrojem vody je zde podzemní nebo povrchová voda z jezer, řek a hor.

Společnost EUROWATER si s výrobou pitné vody nese dlouholeté zkušenosti. Ušli jsme dlouhou cestu a přizpůsobujeme se jak zákonným požadavkům, tak potřebám našich zákazníků. Vodou se zabýváme již od roku 1936. Naše know–how zahrnuje soukromé zásobování vodou, obecní vodárny i průmyslová odvětví s vlastním zásobováním.

Magnetic insert for bag filter

Soukromý vodovod

Statky, farmy i menší domy často stojí mimo možnost připojení k obecnímu vodovodu nebo je taková možnost těžko realizovatelná. K dosažení kvality pitné vody je proto nutné soukromé řešení úpravy.

Městské vodárny

Kompletní řešení úpravy vody od společnosti EUROWATER je bez chemikálií, snadno se ovládá a zajišťuje čistou pitnou vodu 24/7/365. Projděte si úvod do kompletního řešení pitné vody.

Společnosti s vlastním zásobováním vodou

Dnes už si mnohé společnosti zakládají své vlastní malé vodárny. Produkují tak určité množství upravené vody, kterou potřebují k udržení provozní spolehlivosti.

Proč vodu upravovat?

Podzemní i povrchové vody obsahují mnoho druhů přírodních solí a organických látek, částic a plynů. Mohou být mimo jiné příčinou zabarvení, špatné chuti, bakterií ve vodě a koroze v potrubí a instalacích. Společnost EUROWATER má rozsáhlé zkušenosti s odstraňováním široké škály nečistot.

Vyberte nečistotu a podívejte se na konkrétní metodu ošetření

Příklad

Agresivní oxid uhličitý způsobuje korozi na betonu, potrubních systémech a zásobnících horké vody z černé oceli. Vlivem korozních prvků je voda nevýrazná, korozí se barví dočervena, někdy okrově.

Oxid uhličitý se často vyskytuje v surové vodě v oblastech s odvápněnými vrstvami Země. Nedostatek vápníku vede k tomu, že nedochází k neutralizaci oxidu uhličitého.

Řešení

Agresivní oxid uhličitý lze neutralizovat v tlakovém filtračním zařízení pomocí filtračního materiálu na bázi vápníku s názvem Magno–Dol. Ve zvláštních případech může být agresivní oxid uhličitý odplyněn silným provzdušňováním.

Více u tlakových filtrů

Více u odplyňovačů

Příklad

Přítomnost amonných iontů ve vodě je znakem mikrobiologické aktivity a může být výsledkem hnojení, kontaminace nebo může být i geologického původu.

Řešení

Amonné ionty se transformují na dusitany a následně dusičnany biologicky podmíněným nitrifikačním procesem.

Tento proces vyžaduje velké množství kyslíku a vhodný filtrační materiál obsahující křemičitý písek nebo pórovitý materiál s obsahem vápníku.

Více u tlakových filtrů

Viz jednotky reverzní osmózy

Příklad

Arzén je přirozený prvek, přítomný ve specifickém geochemickém prostředí. Vyskytuje se ve dvou formách As (III) nebo As (V), přičemž As (III) je jedovatější, hůř odstranitelný a jedná se o rozšířenější formu výskytu.

Světová zdravotnická organizace WHO zjistila, že arzén představuje při požití riziko ohrožení zdraví a je zároveň kromě jiných považován za jednoho z původců rakoviny kůže.  

Zpřísněné institucionální předpisy (snížení prahové hodnoty z 50 na 5 µg/l na výstupu z vodárny) se dotýkají mnoha dodavatelů pitné vody, pro které se stává nevyhnutelnou realizace speciální úpravy vody za účelem splnění těchto kvalitativních požadavků.  

Možná řešení

Pokud je překročena limitní hodnota obsahu arzénu v pitné vodě, je rozumným a nenáročným řešením optimalizovat úpravu vody. Arzén je přilnavý k železu, tedy se odfiltruje společně s ním. V případech, kde je pro tento proces obsah železa v surové vodě nízký, je možné obsah železa v surové vodě zvýšit přidáním chloridu železitého nebo síranu železnatého, případně použít oxidu železitého v granulované formě jako filtrační materiál. 

Toto je levné řešení a metoda se používá hlavně když je překročení limitní hodnoty obsahu arzénu ve vodě jen mírné. Tento způsob úpravy vody však vyžaduje dostatečnou kapacitu filtru z důvodu zvýšeného obsahu železa.

Alternativně je možné redukovat obsah arzénu absorpční filtrací v tlakovém filtru se speciálním filtračním materiálem, jehož základ tvoří hydroxid železa. Dávkování chloridu železitého nebo síranu železnatého spolu s použitím granulátů oxidů železa jako filtračního materiálu jsou řešením úpravy vody, která si získávají v praxi pevné místo.EUROWATER nabízí obě řešení a výběr závisí na aktuálních podmínkách.

Více u tlakových filtrů

Příklad

Za účelem měření množství bakterií v pitné vodě se analyzuje množství bakterií. To znamená celkový počet bakterií odhalených kultivací při 22°C, respektive 37°C.

Při 22°C existují bakterie, které obvykle nezpůsobují ve vodě nákazu. Počet bakterií při 37°C naznačuje cizí bakterie, které zpravidla infekční jsou. Toto množství tedy musí být co nejnižší. Mikrobiologický růst, který se nachází v pitné vodě, může sestávat mimo jiné z bakterií, virů, řas a plísní.

Řešení

Bakterie mohou být účinně omezeny ultrafialovým světlem, protože mikroorganismy jsou velmi citlivé na UV světlo. S vlnovou délkou 254 nm (nanometrů) UV světlo ničí bakterie, viry, řasy a houby tím, že rozkládá DNA těchto mikroorganismů. Takřka na všechny druhy vody lze použít UV dezinfekci.

Více u UV dezinfekčních jednotek

Příklad

Podzemní voda často obsahuje vysoké množství vápenatých a hořečnatých solí, které ve vodě způsobují tvrdost. Změkčování vody odstraňuje tvrdost a brání tvorbě vodního kamene v potrubních systémech a instalacích.

Řešení

Pokud požadujete určitou úroveň tvrdosti vody, nanofiltrace může zajistit částečné změkčení bez použití regenerační chemikálie. Odstranění celkové tvrdosti lze provést změkčovací jednotkou.

Více u nanofiltrační jednotky

Více u změkčovací jednotky

Příklad

Sirovodík a metan se vyskytují v mnoha podzemních vodách a vytvářejí se anaerobním rozkladem organických látek. Oba plyny způsobují při úpravě vody různé problémy. Filtry se zanášejí biologickými kaly, které prudce snižují obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, potřebného pro oxidaci a následné srážení rozpuštěných látek. Nepříjemný zápach vody často poukazuje ne jejich přítomnost. V některých případech právě bakterie produkují sirovodík a metan. Je velmi důležité, aby se tyto plyny z vody důkladně odstranily, protože i jejich nízké koncentrace komplikují následné odstranění železa, manganu a amonných iontů.

Řešení

Sirovodík i metan je možné odstranit účinnou silnou oxidací vody. Oxidační reakce probíhá provzdušňováním, jímž se do vody dostane potřebné množství kyslíku.

Příklad

Železo a mangan ve vodárnách často představují velký problém, protože při nedostatečné sanitaci pak dochází ke komplikacím u spotřebitelů. Typickým znakem zvýšeného obsahu železa a manganu ve vodě je okrová nebo tmavá voda s kovovou chutí.

Surová voda může obsahovat různé druhy železa v závislosti na tom, kde se v zemi nacházíte. Písková filtrace tedy není vždy dostatečná. Může být proto nutné použít jiné metody k zajištění kontinuální vody bez obsahu železa. Tyto rozdíly nelze vidět v běžných analýzách, pro určení typu železitosti a metod zpracování je zapotřebí důkladné know–how a dlouholeté zkušenosti.

Řešení

Po oxidaci lze železo a mangan filtrovat přes pískovou filtraci. Filtrační materiály používané k odstraňování železa jsou Gravel lll a Nevtraco l.

K odstraňování manganu se používá Hydrolit–Mn. Filtrační médium Demantex se také ukázalo jako velmi účinný materiál pro odstraňování manganu, a to i za obtížných podmínek s nízkými hodnotami pH, kde mnoho jiných typů filtračních médií nestačí.

Více u tlakových filtrů

Příklad

Kontaminace pesticidy je primárně způsobena používáním přípravků Caseron G a Prefix G pro potírání plevelů. Dekompoziční produkt 2,6–dichlorbenzamid – BAM – pochází z dichlorbenilu, který je v Caseronu a Prefixu obsažen.

Dnes se studny pro vodní hospodářství analyzují na mnoho různých druhů pesticidů a pesticidy se ve vodě vyskytují relativně často.

Řešení

BAM lze snížit v tlakovém filtru s filtračním materiálem na bázi aktivního uhlí. Aktivní uhlí je přírodní produkt vyrobený z kamene, dřeva nebo kokosové skořápky. Filtr s aktivním uhlím může mimo jiné odstraňovat volný chlór, pesticidy a rozpustné organické látky.

Více u filtrů s aktivním uhlím

Řešení

Obsah síranů, chloridů a fluoridů v pitné vodě lze snížit nanofiltrací.

Nanofiltrace se používá k cílenému snížení nežádoucích složek úplně nebo zčásti. Nanofiltrace aplikuje tlak obvykle pod sedm barů, což vede k nižší spotřebě energie.

Nanofiltrace je membránová technologie, která se svým způsobem provozu a konstrukce velmi podobá reverzní osmóze. Nanofiltrační membrána primárně zadržuje dvojmocné ionty a větší molekuly.

Více u nanofiltrační jednotky

Pomozte snížit odběr podzemní vody

NYE („nové“), předměstí v dánském Aarhusu, se jako městská čtvrť pyšní svým pokrokovým vztahem k vodě. 40% spotřeby vody zde pokrývají dešťovou vodou, kterou znovu používají na splachování toalet a k praní v pračkách.

Společnost EUROWATER tady vyvinula a zavedla řešení pro úpravu vody. Tento radikální projekt městského rozvoje obnáší úzkou spolupráci mezi stavebními konzultanty, soukromými developery a místní vodárnou.

Přečtěte si více

Přirozený proces bez chemických látek

Tlakové filtry od společnosti EUROWATER jsou navrženy tak, aby pro výrobu pitné vody používaly pouze přirozený proces, tedy oxidaci a filtraci. Při cestě, kterou razí naše společnost, vzniká dobré pracovní prostředí a odpadají problémy s odpadní vodou. 

Přečtěte si více

Kompletní řešení pitné vody

Moderní řešení úpravy vody se zakládá na bezpečnosti, spolehlivém provozu a automatizaci.

Více vám ukáže ilustrace níže.

1. Analyzátor

Analyzátor pro online měření zákalu, kyslíku a teploty. Pomáhá udržovat spolehlivý provoz a zajišťovat čistou pitnou vodu.

2. Provzdušňovací zařízení

Provzdušňovací zařízení se skládá z kompresorové jednotky a systému proudícího vzduchu.

3. Tlakový filtr

Oxidace a filtrace probíhají v tlakovém filtračním zařízení, kde je voda provzdušňována, aby se do vody dodávalo dostatečné množství kyslíku při splňování současných požadavků na kvalitu. Dva tlakové filtry mohou fungovat jako dvě nezávislé výrobní linky nebo v sérii.

4. Nádrž na čistou vodu

Po oxidaci a filtraci se pitná voda ukládá v nádrži na čistou vodu, než je distribuována spotřebiteli.

5. Dmychadlo a proplachovací čerpadlo pro zpětné proplachování

Látky zadržené ve filtru se odstraňují zpětným proplachem. Periodicky vyplachujte podle potřeby, frekvence, intenzita a doba trvání se nastaví podle potřeby.

6. Distribuce

Distribuce probíhá pomocí frekvenčně řízeného čerpacího zařízení.

7. Dezinfekce UV

UV dezinfekce dokáže účinně omezit mikrobiologický růst ve vodě. Tím je zajištěna bezpečná a čistá pitná voda.

8. Řízení

Celý proces je řízen, regulován a monitorován centrálně z automatického řídicího systému (SRO/PLC).

Technologie používané na úpravu pitné vody

Produkce pitné vody vyžaduje řadu technologií v závislosti na složení vody surové.

Vybrali jsme tři nejběžnější technologie na výrobu čisté pitné vody.

 

Dezinfekce UV

Vysoce kvalitní pitná voda je pro lidstvo životně důležitá a UV dezinfekce je další bezpečnou cestou k zajištění čisté pitné vody a eliminaci rizika mikrobiologické kontaminace.

Viz UV dezinfekční jednotky

Aktivní uhlí

V mnoha zemích se pitná voda dezinfikuje přidáváním chlóru. Volný chlór je však nutné k zajištění čisté pitné vody odstranit. Aktivní uhlí lze také použít k odstranění pesticidů, které se nacházejí v podzemních vodách.

Více u filtrů s aktivním uhlíkem

Tlakový filtr

Tlakový filtr EUROWATER představuje bezpečné řešení bez chemických látek. Slouží k dosažení čisté pitné vody, jež je zbavena železa, manganu, amonia a agresivních látek.

Více u tlakových filtrů

Hygienický design z nerezové oceli

Úprava vody v uzavřených tlakových filtrech je sama o sobě hygienickou a bezpečnou metodou. Z hygienického hlediska jsou tlakové filtry k dispozici také z nerezové oceli.

Zjistěte více

References

Úprava pitné vody

Jak můžeme pomoci?

Náš tým specialistů je připraven odpovědět na všechny vaše dotazy ve vztahu k řešení úpravy čisté vody.

keyboard_arrow_up