Poslání, vize a hodnoty

Stručně řečeno, naše poslání je jasné: Upravujeme vodu! Přístup však máme jiný. Sepsali jsme, co je pro nás v každodenní práci s úpravou vody pro naše zákazníky zásadní, a chceme tak ukázat svou vizi, objasnit, kam směřujeme.

Proč jsme tady?


Poslání

Upravujeme vodu!

Svým zákazníkům nabízíme řešení úpravy vody, která jim zajišťují bezpečný denní přísun požadované kvality a množství vody a zároveň vyžadují co nejmenší spotřebu zdrojů s minimálním dopadem na životní prostředí.

Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabízíme svým zákazníkům kontinuální zaměření na moderní způsoby optimalizace jejich řešení úpravy vody – na základě nových znalostí a vyvinutých technologií a podle vývoje požadavků našich zákazníků.

 

Kam směřujeme?


Vize

Chceme být hodnotným dodavatelem inteligentních a spolehlivých řešení úpravy vody a preferovaným partnerem pro náročné a na kvalitu orientované zákazníky v oblasti pitné a procesní vody, kteří chtějí optimální dlouhodobá řešení.

Chceme poskytovat atraktivní pracoviště zaměstnancům, kteří usilují o profesní a osobní rozvoj a kteří oceňují práci při vysoké míře svobody a odpovědnosti za každodenní práci. Stavíme na základech přijetí a respektování rozdílů v pracovních funkcích každého jednotlivého zaměstnance, oboru práce a individuality.

Na jakých hodnotách si zakládáme?


Hodnoty


Hodnota pro zákazníky

Všechno, co děláme pro své zákazníky, musí pro ně vytvářet hodnotu.

Důvěra
Můžete věřit tomu, co říkáme, ale my přebíráme odpovědnost za to, co děláme. Během práce s úpravou vody mohou nastat problémy, my si však poradíme a vytrváme, dokud nebude zadání úspěšně splněno!

Úcta

Přijímáme a respektujeme rozmanitost jako základ dobrých rozhodnutí a řešení. Na vzájemném respektu a loajalitě se dají nejlépe vystavět dlouhodobé a hodnotné vztahy.

keyboard_arrow_up