EDI units for ultrapure water at power plant

Elektrodeionizace pro ultračistou vodu

Elektrodeionizace (EDI) se používá po reverzní osmóze k dočištění demineralizované vody, a to za účelem dosažení nízké úrovně vodivosti a obsahu oxidu křemičitého. EDI využívá iontoměničové membrány, iontoměničové pryskyřice a elektřinu k výrobě vysoce kvalitní vody bez časových prostojů regenerace. EDI je alternativou ke konvenčnímu dočišťovacímu zařízení Mixed-bed.


Standardně se EDI uplatňuje například na napájecí vodu pro parní kotle v teplárnách a elektrárnách, procesní vodu v elektronickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, nemocnicích a laboratořích.

Typické aplikace EDI

EDI after RO for low conductivity

Voda pro elektrárnu

Namísto použití konvenčního Mixed-bedu umí membránový odplyňovač v kombinaci s EDI vyrábět vysoce kvalitní demineralizovanou vodu bez použití jakýchkoli chemikálií. Výsledkem je kotelní voda bez korozních látek, s nízkou vodivostí a nízkým obsahem oxidu křemičitého.

 

EDI for ultrapure water at a microelectronic company

Ultračistá procesní voda

EDI po reverzní osmóze dodává ultračistou procesní vodu s nízkou vodivostí. Fotografie ukazuje EDI pro ultračistou vodu v mikroelektronické společnosti. EDI je svým hygienickým designem přizpůsobena také speciálním farmaceutickým modulům.

EDI making purified water within pharma industries

Voda pro farmacii

Výroba čištěné vody ve farmaceutickém průmyslu vyžaduje systém úpravy vody ve stoprocentně hygienickém provedení. EDI je přizpůsobena tak, aby vyhovovala aktuálním verzím evropského a amerického lékopisu (USP, Ph. Eur.).

Výhody EDI

Kontinuální proces

EDI zajišťuje jednoduchý a nepřetržitý provoz

button-loop-arrow

Bez použití chemických látek

EDI provádí regeneraci bez chemikálií. Proto jsou eliminovány časové prostoje regenerace a odpadá skladování a manipulace s kyselinami a louhy.

lab-tube-bottle

Prostorově úsporné zařízení

Zařízení EDI šetří místo díky velmi kompaktnímu designu.

police-footstep

EDI E-Cell serie from Eurowater

Malé, střední, velké ...

 U všech našich sérií EDI používáme princip modulárního designu.

Fotografie ukazuje jednu z našich sérií EDI s průtoky od 1,7 do 18 m³/h.

 

 

Základní vlastnosti, vysoká spolehlivost

Nabídka našich produktů EDI zahrnuje 14 standardních modulů s průtoky až 60 m3/h. Každá řada je navržena s vysoce kvalitními komponenty pro maximální spolehlivost a snadnou údržbu.

Ke standardnímu designu nabízíme také rozšířené funkce pro vyšší automatizaci a bezpečnost. Pro více informací o rozšířených funkcích nás prosím kontaktujte.

1. Potrubní systém

Systém trubek z PVC včetně manuálního trojcestného výstupního ventilu pro kvalitní oplach nebo cirkulaci.

2. Snímač vodivosti

Snímač vodivosti Signet. Pro spolehlivou kvalitu vody.

3. Řízení PLC

K dispozici s nebo bez řízení PLC.

4. Snadný přehled

Snadný dohled nad provozem zajišťují tlakoměry a průtokoměry.

5. Rám

Rám z nerezové oceli AISI 304 pro robustní konstrukci.

Alternativa

Ovládejte svůj systém úpravy vody

Výběrem jednotky EDI s řízením PLC můžete sledovat nejen jednotku EDI, ale celý svůj systém úpravy vody.

PLC je instalován v rozvaděči s dotykovým ovládacím rozhraním. Dají se v něm nastavit různé alarmy pro vysokou vodivost, nízký průtok produktu, průtok koncentrátu, průtok elektrody a další. Tento software je programován automatizačními inženýry EUROWATER, což klientům přináší software, který je flexibilní a navržený přesně pro jejich konkrétní provoz.

 

PLC panel for EDI

Více možností

Jednotka EDI je navržena na základě stejných konstrukčních principů jako jiná naše standardní zařízení, ale je přizpůsobena konkrétním potřebám zákazníků. Téměř všechny parametry a komponenty lze měnit a kombinovat.

Výběr přizpůsobených možností najdete níže.

Vyšší průtok

S přizpůsobeným systémem EDI je možné dosáhnout průtoku až 60 m3/h.

Potrubní systém PP

Zařízení EDI s potrubním systémem PP je odolné proti korozi a indiferentní vůči teplotě. Trubky jsou svařeny IR, odolávají tlaku i teplotě.

Přístrojová technika

Jednotky EDI lze dodat se speciálním ovládacím a měřicím zařízením.

Popis procesu EDI

V typickém zařízení EDI se střídají semipermeabilní aniontové a kationtové iontoměničové membrány. Mezery mezi membránami jsou konfigurovány tak, aby vytvářely komory pro průtok kapaliny, se vstupy a výstupy. Příčné stejnosměrné elektrické pole je aplikováno externím zdrojem energie pomocí elektrod na koncích membrán a komor.

Zachycené ionty

Když na komory působí elektrické pole, jsou ionty v kapalině přitahovány k příslušným protielektrodám. V důsledku toho jsou části ohraničené aniontovou membránou přivrácenou k anodě a kationtovou membránou přivrácenou ke katodě ochuzeny o ionty a nazývají se tedy ředicími částmi.

Části ohraničené aniontovou membránou přivrácenou ke katodě a kationtovou membránou přivrácenou k anodě pak „zachycují“ ionty, které se přenesly z ředicích částí. Vzhledem k tomu, že koncentrace iontů v těchto částech roste ve srovnání se vstupem, nazývají se částmi koncentračními. Voda, která jimi protéká, se označuje jako proud koncentrátu (nebo někdy i odpadní proud).

Illustration EDI process

Iontoměničové membrány

Nyní přidejme několik iontoměničových membrán k nasměrování iontů do různých průtokových kanálů, jak je znázorněno v animaci. Červené membrány jsou membrány selektivní pro kationty a modré membrány jsou membrány selektivní pro anionty.

Záporně nabité anionty (např. Cl-) jsou přitahovány k anodě (+) a odpuzovány katodou (-). Anionty procházejí aniontově selektivní membránou a do sousedního proudu koncentrátu, kde jsou blokovány kationtově selektivní membránou na druhé straně komory, a jsou tak zachycovány a odváděny nosnou vodou v proudu koncentrátu.

Kladně nabité kationty (např. Na+) v čisticím proudu jsou přitahovány ke katodě (-) a odpuzovány anodou (+). Kationty procházejí kationtově selektivní membránou a do sousedního proudu koncentrátu, kde jsou blokovány aniontově selektivní membránou a jsou odváděny pryč.
V proudu koncentrátu je udržována elektrická neutralita. Transportované ionty ze dvou směrů si navzájem neutralizují náboj. Odběr proudu ze zdroje energie je úměrný počtu přesouvaných iontů. Jak „rozdělená“ voda (H+ a OH-), tak i zaměřené ionty se přemisťují a zvyšují požadovaný tok.

Optimalizujte kapacitu EDI

Odstranění CO2 po reverzní osmóze a před EDI může významně zlepšit výkon systému EDI a udržet nízký obsah oxidu křemičitého. CO2 lze odstranit membránovým odplyňovačem.

Více informací o membránovém odplyňovači

 

Předúprava na jednom rámu

Kompletní úpravna vody namontovaná na rámu, sestavená v továrně se všemi vnitřními potrubími a elektroinstalací. Toto řešení lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním potřebám předběžné úpravy a EDI.

Více si přečtete v sekci „řešení montovaná na rámu“

 

Frame-mouned solution including EDI

Viz reference s EDI

Najdeme pro vás optimální řešení

Výběr jednotky závisí na využití, kvalitě a spotřebě vody. Jsme vám k dispozici, abychom vám nabídli optimální řešení šité na míru a založené na našem dlouholetém know–how. Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si o našich pravidlech ochrany osobních údajů a GDPR.

keyboard_arrow_up