MEM2BIO – odstranění pesticidů z vody

Zveřejněno 1. dubna 2020  | Kontakt

Myšlenkou projektu MEM2BIO je spojit dvě známé technologie membránové filtrace a biofiltrace. Samostatně tyto dvě technologie ukázaly v čištění vody velký potenciál, ale s určitými obtížemi. Ty se dají překonat právě propojením obou technologií.

Za návrh a dodávku úpravny vody použité v projektu MEM2BIO je odpovědný tandem Silhorko–Eurowater. Dva roky startovací analýzy ukazují několik výkonových specifikací, které zařízení splňuje. Středem zájmu byl zejména koncentrát, kde se zjišťovalo, jestli je schopen udržet živé bakterie degradující pesticidy v biofiltru.

Podívejte se dovnitř do přívěsu

Zařízení je postaveno v uzavřeném přívěsu, takže je mobilní a snadno přemístitelné do vodáren a dalších míst zdrojů, kde probíhají pilotní testy.

Silná spolupráce

Pod projektem MEM2BIO se skrývá spolupráce mezi třemi výzkumnými institucemi, dvěma vodárenskými společnostmi a dvěma společnostmi zabývajícími se vodními technologiemi, mezi něž patří také Silhorko–Eurowater.

Toto partnerství kombinuje 360o know–how o pitné vodě, což z něj činí silný základ pro vývoj zelené technologie pro zajištění kvality pitné vody v budoucnu.

Silhorko logo grayscale

Applied Biomimetic logo grayscale

Aarhus University logo grayscale

Din forsyning logo grayscale

Geus logo grayscale

Trefor logo grayscale

Aalborg University logo grayscale

You can keep track with the project on 
www.mem2bio.dk

keyboard_arrow_up