Demineralizovaná voda


Demineralizace nebo odsolení vody je nutné, když je koncentrace soli ve vodě tak vysoká, že už není vhodná jako procesní voda. Demineralizovaná voda se používá v elektrárnách jako napájecí voda, v nemocnicích a laboratořích v podobě procesní vody nebo jako chladicí voda v chladicích věžích.

K vysoké kvalitě cílené demineralizované vody lze použít jako způsob úpravy iontovou výměnu nebo membránovou technologii.

Další informace o demineralizaci vody získáte od vaší místní prodejní a servisní kanceláře.

Kontaktujte nás

 

Demineralizovaná voda

Odstraněné částice

98% solí
Draslík (K+)
Sodík (Na+)
Chlorid (CI-)
Dusičnan (NO3-)
Síran (SO4--)
Kyselina křemičitá (SIO4-)
Zásaditost (HCO3-)

Produkty používané k demineralizaci vody

keyboard_arrow_up