Ultračistá voda


Ultračistá voda má velmi nízkou vodivost (0,06–0,2 µS/cm), protože takzvané dočištění nebo zbytkové odsolování vody odstraňuje všechny zbývající soli nebo minerály. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby, elektrodionizací nebo systémy s náplní Mixed-bed. Produkce ultračisté vody je složitý proces, při kterém se postupuje ve všech krocích úpravy vody. Probíhá filtrace, změkčení a demineralizace.

Ultračistá voda se používá zejména při výrobě léčiv, v nemocnicích, v lékařském výzkumu a laboratořích, při výrobě počítačových čipů nebo jako napájecí voda do kotlů.

Další informace o ultračisté vodě získáte od místní prodejní a servisní kanceláře.

Kontaktujte nás

Ultračistá voda

Odstraněné částice

Sodík (Na+)
Chlorid (CI-)
Dusičnan (NO3-)
Síran (SO4--)
Kyselina křemičitá (SIO4-)
Zásaditost (HCO3-)

Produkty používané k získání ultračisté vody

keyboard_arrow_up