Vann og energisparing på dansk sykehus

Publisert: 06 Februar 2020 | Kontakt

Tusenvis av pasienter blir behandlet på Odense universitetssykehus (OUH) i Danmark hver dag. Det er OUHs ambisjon å sikre at hver pasient får høyt kvalifisert behandling og at de føler seg godt behandlet når det gjelder pleie og omsorg. For å oppfylle denne ambisjonen er tilgang på vann av riktig kvalitet på rett tid og sted en viktig faktor.

Da OUH skulle få et nytt vannbehandlingsanlegg, ønsket sykehuset en robust løsning med fokus på driftssikkerhet og økonomi. For å oppfylle disse kravene trengte Eurowater å bruke nye og energieffektive teknologier for å minimere vann- og energiforbruk.

Resultatet var et vannbehandlingsanlegg med minimalt forbruk av vann, salt og strøm. 

Bløtgjøringsanlegg

OUH valgte et bløtgjøringsanlegg av typen STFA bestående av to tanker med ionebyttermedier. Bløtgjøringsanlegget har en total behandlingskapasitet på 50 m³/t og er utformet med en fordelerseksjon som sikrer en jevn gjennomstrømning, og dermed utnytter kapasiteten. (filtervolumets totale volum).

Regenerering av bløtgjøringsanlegget representerer en stor del av de totale driftskostnadene. Ulike spesialfunksjoner som minimerer forbruket av vann og salt for regenerering:

  • Overvåking av regenereringsvannskvaliteten

  •  Gjenbruk av regenereringsvann fra de forskjellige regenereringsfasene i størst mulig grad 

  • Anlegg designet for å bruke nøyaktig den mengde salt som trengs uavhengig av omgivelsestemperatur         

En del av det bløtgjorte vannet brukes som prosessvann i vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og sengevaskere. Gjenværende volum behandles i tre RO-systemer.

Vann- og energisparende omvendt osmosesystem

OUH valgte tre RO-systemer av typen RO-PLUS. Denne typen utpreger seg med å ha en høy utvinning på opptil 90%. Til sammenligning har de fleste andre typer RO-systemer en utvinning på omtrent 75%.

RO-PLUS er designet for høyere utvinning uten å gå på kompromiss med vannkvaliteten eller driftssikkerheten. I teorien kan det høres enkelt ut for å oppnå høyere utvinning, men i praksis kan det være problematisk hvis du ikke har riktig erfaring og kunnskap. Hvert RO-system er designet for en ytelse på 7 m³/t.

Den høye utvinningen resulterer ikke bare i betydelige besparelser i vannforbruket, men også på energiforbruket. Energiforbruket per m³ reduseres ved å bruke en større mengde innløpsvannet.

Det demineraliserte vannet brukes til dampkjeler, autoklaver og i laboratoriene.

Vannbehandlingssystem med hygienebarriere

På OUH er det store svingninger i vannforbruket på dagtid. For å oppnå en optimal produksjonsflyt lagres det behandlede vannet i en buffertank. Dette reduserer både strøm, vann og saltforbruk betraktelig.

For å unngå bakteriologisk forurensning resirkuleres vannet fra buffertanken kontinuerlig gjennom et UV-system og et omvendt osmosesystem. Desinfeksjon av UV-lys eliminerer effektiv all mikrobiologisk vekst i vannet ved å ødelegge mikroorganismenes DNA, i.a bakterier, virus, alger og sopp. RO-membranene fjerner alt organisk materiale og fungerer dermed også som en hygienebarriere.

Sammenlignet med det gamle vannbehandlingsanlegget oppnådde det nye vannbehandlingsanlegget ved OUH så store driftsbesparelser at tilbakebetalingsperioden var på omtrent ett år.

 

 

keyboard_arrow_up