MEM2BIO - fjerning av plantevernmidler fra vann

Publisert: 01 April 2020 | Kontakt

Ideen bak MEM2BIO-prosjektet er å kombinere to kjente teknologier membranfiltrering og biofiltrering. Separat har de to teknologiene vist stort potensiale for rensing av drikkevann, men med noen utfordringer – som nå ser ut til å bli overvunnet ved å kombinere teknologiene.

Silhorko-Eurowater er ansvarlig for design og levering av vannbehandlingsanlegget som brukes i MEM2BIO-prosjektet. To år med analyser ligger til grunn for de forskjellige ytelsesspesifikasjonene som anlegget overholder. Spesielt konsentratet har vært sentrum for oppmerksomhet for å holde skadedyrsnedbrytende bakterier i live i biofilteret.

Ta en titt inn i tilhengeren

Anlegget er konstruert i en lukket tilhenger, noe som gjør utstyret mobilt og enkelt å flytte til vannverk og andre kilder, der pilottesten foregår.

Et sterkt samarbeid

MEM2BIO er et samarbeid mellom tre forskningsinstitusjoner, to vannforsyningsselskaper og to vannteknologiselskaper hvor Eurowater er en av disse.

Dette partnerskapet kombinerer 360kunnskap om drikkevann, noe som gir et sterkt grunnlag for å utvikle en grønn teknologi for å sikre drikkevannskvaliteten i 

Silhorko logo grayscale

Applied Biomimetic logo grayscale

Aarhus University logo grayscale

Din forsyning logo grayscale

Geus logo grayscale

Trefor logo grayscale

Aalborg University logo grayscale

Du kan holde deg oppdatert om prosjektet her:
www.mem2bio.dk

keyboard_arrow_up