Forstaden NYE er en ny smart, levelig by

Publisert: 27 Mai 2020 | Kontakt

Århus, den nest største byen i Danmark, har en ny forstad kalt NYE. Etableringen av en ny forstad gir mulighet for å evaluere ressursene og utvikle en smart, levelig by med en helhetlig tilnærming til forvaltning av vannressurser.

40% av vannforbruket i NYE dekkes av av regnvann. EUROWATER har utviklet og etablert et vannbehandlingsanlegg for å behandle regnvannet og bruke det igjen til toalettspyling og vaskemaskiner.   

Denne vannløsningen er den første i sitt slag i Danmark. Med andre ord en nyskapende løsning som reduserer forbruket av drikkevann ved å bruke regnvann i stedet og med det starter grunnlaget for en spennende og moderne by.

De første innbyggerne flyttet inn i NYE i august 2018, og med tiden vil forstad nå en befolkning på 15.000 innbyggere.

Vannbehandlingsløsningen

Det oppsamlede regnvannet behandles i et trykkfilter ved å bruke den naturlige prosessen med oksidasjon og filtrering. Vannet blir videre behandlet ved hjelp av ultrafiltrering for å produsere vann av høy kvalitet. Det rene vannet samles i en vannlagertank. Før vannet tilføres innbyggerne blir det UV-desinfisert.

Et sterkt samarbeid

Prosjektet er støttet av Danmarks miljø- og matdepartementet av Environmental Technology Development and Demonstration Program (MUDP) og er implementert i samarbeid med følgende selskaper.

keyboard_arrow_up