EUROWATER nyní nabízí termický odplyňovač s kupolí

Zveřejněno: 22 dubna 2021 | Kontakt

Termický odplyňovač s kupolí dnes figuruje na seznamu produktů, které nabízí společnost EUROWATER. Je navržen a vyráběn interně, a to na základě 45 let zkušeností výrobce termických odplyňovačů a praktických zkušeností z vlastních projektů úpravy napájecí vody.

Termické odplyňovače se běžně používají k odstraňování plynů rozpuštěných v napájecí vodě pro parní kotle. Škodlivé plyny, které způsobují korozi, jsou zejména kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2). Kyslík obsažený v napájecí vodě způsobuje vážné poškození kotle, konkrétně dochází ke korozi stěn kotlů a rezivění potrubí z oceli. Rozpuštěný oxid uhličitý reaguje s kondenzátem za vzniku kyseliny uhličité, což může způsobit další korozi v kondenzačním systému.

Velikost termického odplyňovače se odvíjí od parního výkonu kotle a požadavků na obsah kyslíku. Je-li požadován obsah kyslíku nižší než 20 ppb, musí být termický odplyňovač vybaven kupolí a doplňovací voda musí v odplyňovači proběhnout minimální dobou procesu ½ hodiny.

Společnost EUROWATER je nyní schopna dodávat kompletní řadu termicých odplyňovačů::

  • S kupolí
    Postřikovací a vaničkový typ (nazývaný také kaskádový) zahrnuje vertikální kupolovou odplyňovací část namontovanou na horní straně vodorovné válcové nádoby, která slouží jako zásobník odplyněné napájecí vody kotle.
  • Bez kupole
    Postřikovací typ se skládá z vodorovné válcové nádoby, která slouží zároveň jako odplyňovací část, a zásobníku na napájecí vodu kotle.

Oba typy jsou založeny na válcové nádobě z oceli s koncovkami pro vyšší toleranci tlaku a jsou k dispozici ve standardních modulech do 40 m3/h.

keyboard_arrow_up