Úspora vody a energie v dánské nemocnici

Zveřejněno 6. února 2020 | Kontakt

Tisíce pacientů se denně léčí ve Fakultní nemocnici v Odense (OUH) v Dánsku. Ambicí OUH je zajistit, aby každý pacient dostal vysoce kvalifikovanou péči a aby se z lékařského hlediska cítil dobře ošetřen. Ke splnění této ambice je důležitým faktorem přístup k vodě – správné kvality a na správném místě.

Když měla mít OUH novou úpravnu vody, chtěla nemocnice robustní řešení zaměřené na provozní bezpečnost a hospodárnost. Zakázky se ujala společnost Silhorko–Eurowater se záměrem využívat nové a energeticky účinné technologie k minimalizaci spotřeby vody a energie.

Výsledkem spolupráce je zařízení na úpravu s minimální spotřebou vody, solí a elektřiny.

Změkčovací zařízení

OUH si vybrala změkčovací zařízení typu STFA, které se skládá ze dvou nádrží s iontoměničovým médiem. Změkčovací zařízení má celkovou kapacitu úpravy 50 m³/h a je navrženo s rozdělovacím úsekem. Ten zajišťuje plynulý a rovnoměrný tok, čímž plně využívá kapacitu (celkový objem filtračního média).

Regenerace ve změkčovacím zařízení nese velkou část celkových provozních nákladů. Aplikují se zde různé speciální funkce minimalizující spotřebu vody a soli pro regeneraci:

  • Monitorování kvality regenerační vody
  • Opětovné využití regenerační vody z různých fází regenerace v maximální možné míře
  • Zařízení navržené tak, aby používalo přesně potřebné množství soli bez ohledu na teplotu okolí

Část změkčené vody se používá jako procesní voda v pračkách, myčkách nádobí a myčkách ložních mís. Zbývající objem se zpracovává ve třech systémech RO.

Systém reverzní osmózy s úsporou vody a energie

OUH si vybrala tři RO systémy typu RO–PLUS. Tento typ se vyznačuje vysokou návratností – až 90%. Pro srovnání, většina ostatních typů RO systémů má návratnost kolem 75%.

Systém RO–PLUS je navržen pro vyšší využití bez kompromisů v kvalitě vody nebo spolehlivosti provozu. Teoreticky to může znít jednoduše, když si dáte za cíl dosažení vyšší návratnosti, ale v praxi narazíte na velký problém, pokud nemáte dostatečné zkušenosti a dlouholeté know–how. Každý systém RO je navržen pro výkon 7 m³/h.

Vysoká návratnost má za následek nejen výrazné úspory spotřeby vody, ale také spotřeby energie. Spotřeba energie na m³ se snižuje využitím většího množství vstupní vody.

Demineralizovaná voda se používá do parních kotlů, autoklávů a v laboratořích.

 

Systém úpravy vody s hygienickou bariérou

V komplexu OUH dochází během dne k velkým výkyvům ve spotřebě vody. Aby se dosáhlo optimálního produkčního toku, skladuje se upravená voda ve vyrovnávací nádrži. Tak se významně snižuje spotřeba elektřiny, vody a solí.

K prevenci proti bakteriologické kontaminaci se voda z vyrovnávací nádrže nepřetržitě recykluje přes UV systém a systém reverzní osmózy. Dezinfekce UV zářením účinně eliminuje veškerý mikrobiologický růst ve vodě tím, že likviduje DNA mikroorganismů, tj. bakterií, virů, řas a hub. Membrány RO odstraňují veškerou organickou hmotu, působí tedy také jako hygienická bariéra.

Ve srovnání se starou úpravnou vody dosáhlo nové zařízení v OUH tak velkých provozních úspor, že doba návratnosti investice byla přibližně jeden rok.

 

 

keyboard_arrow_up