Jakość wody

Rozróżnia się pięć kategorii jakości wody, w zależności od czynników, które na nią oddziałują lub ją określają. Najważniejszymi czynnikami są:

  • Składniki zawarte w wodzie
    Ilość naturalnych soli, substancji organicznych, cząstek i gazów rozpuszczonych w wodzie.
  • Przewodność
    Zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Zwykła woda pitna ma zazwyczaj przewodność około 500 µS/cm, z możliwymi znaczącymi zmianami. Permeat RO ma zazwyczaj przewodność poniżej 20 µS/cm. 
  • Zastosowanie
    Wymagania dotyczące jakości wody wynikające z jej zastosowania: woda płucząca, chłodząca, woda jako składnik itp.

Systemy uzdatniania wody EUROWATER mogą sprostać wymaganiom odpowiedniej jakości wody dla każdego zastosowania – od wody gruntowej do ultra czystej.

Kliknij na odpowiedniej jakości wody aby uzyskać więcej informacji.

Woda pitna

Przewodność
30-800 µS/cm

Woda zmiękczona

Przewodność
30-800 µS/cm

Woda zdemineralizowana

Przewodność
5-30 µS/cm

Woda odgazowana

Przewodność
5-30 µS/cm

Woda ultraczysta

Przewodność
0.06-0.2 µS/cm

keyboard_arrow_up