Pomiar SDI

Pomiar SDI (wskaźnika zdolności zatykania) powinien zostać przeprowadzony na względnie czystej wodzie (z wodociągów) w celu określenia ilości koloidów, a tym samym wskazania, jak szybko membrana NF lub RO może ulec zablokowaniu.

Jako że zawiesina koloidalna może występować w różnych, bardzo odmiennych od siebie formach, pomiar ma jedynie charakter normatywny. Jednak powyższa metoda pomiaru jest uznawana za najtrafniejszą i najszerzej stosowaną w celu określenia ryzyka blokowalności membran NF i RO.

Obliczanie SDI

Aby obliczyć wskaźnik SDI, zastosuj poniższe wyliczenia.


Wstaw zmierzone wartości dla ti oraz tf:

ti = czas potrzebny do zdrenowania 100 ml wody
tf = czas potrzebny do zdrenowania 100 ml wody po przefiltrowaniu przez 15 minut
T = całkowity czas testu (zawsze 15 minut)

 

SDI formal

Film instruktażowy

Jak zmierzyć SDI

 

 

Sprzęt do pomiaru SDI

EUROWATER oferuje urządzenia do pomiaru SDI wykonane z wysokiej jakości komponentów, by wskazanie było możliwie dokładne.

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży lub oddziałem serwisu, aby uzyskać więcej informacji.

Skontaktuj się z nami 

 

Equipment for SDI measurement

Tabela odniesień dla wartości SDI

Tabela zawiera typowe wyniki. Aby traktować wynik jako wiarygodny, co najmniej dwa pomiary muszą mieć podobne wartości SDI (+/- 0,5).
 

Przykład:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: Pomiar jest akceptowalny
SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: Pomiar NIE jest akceptowalny

SDI = 0-3: Stosuje się standardowe warunki
SDI = 3-5: Stosuje się specjalne warunki operacyjne dotyczące odzysku i przepływu permeatu zgodnie z instrukcją stacji.
SDI = 5-6: Woda nie nadaje się do instalacji NF ani RO, chyba że zawartość koloidów zostanie zmniejszona przez dodatkową obróbkę wstępną, tj. flokulację.

Quick index for SDI measurements

Filtry używane do pomiaru

Filtry pokazują, jak koloidy i zawieszone ciała stałe mogą zanieczyścić filtr przyrządu pomiarowego.
Woda o SDI > 5 (po prawej) nie nadaje się do uzdatniania w technologii RO lub NF.

Filter used for SDI test

Jeśli twoja woda nie nadaje się do RO i NF

Woda o SDI powyżej 5 nie nadaje się do uzdatniania w stacjach RO i NF. Możesz jednak pozyskać wodę zdemineralizowaną dzięki odpowiedniej obróbce wstępnej lub alternatywnym rozwiązaniom.

Filtry workowe

Obróbka wstępna jest konieczna dla ochrony i przedłużenia żywotności membran. Filtr workowy ma solidną konstrukcję i spełnia wymagania dotyczące natężenia przepływu i przestrzeni.

Zobacz filtry workowe 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Filtr ciśnieniowy

Filtr ciśnieniowy może również służyć jako filtr wstępny dla stacji RO lub NF. Od zawartości metalu i soli w wodzie zasilającej zależy wybór materiału filtrującego.

Zobacz filtry ciśnieniowe

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Stacje zmiękczania

Dzięki zmiękczaniu możesz zapobiec zatykaniu membran przez minerały powodujące twardość wody. Zmiękczenie można również osiągnąć poprzez dozowanie antyskalantów, które rozpuszczają minerały.

Zobacz stacje zmiękczania

 

Softening unit SMP for removal of hardness

Filtry z węglem aktywnym

Filtr o gęstości 1 µ chroni membrany stacji RO przed zawieszonymi ciałami stałymi. Filtr z węglem aktywnym może usunąć wolny chlor z wody. 

Zobacz filtry z węglem aktywnym

 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Stacje demineralizacji

Stacja demineralizacji nie wymaga dodatkowej obróbki wstępnej wody zasilającej w celu uzyskania wody zdemineralizowanej. Instalacja jest bardzo wytrzymała i wykorzystuje dwukolumnowy system wymiany jonowej.

Zobacz stacje demineralizacji 

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze wskazówki

Nasza międzynarodowa sieć biur sprzedaży i serwisów z przyjemnością pomoże ci znaleźć optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę współczynnik SDI twojej wody. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

keyboard_arrow_up