Woda pitna


Systemy uzdatniania wody EUROWATER mogą produkować wodę pitną z prawie każdych zasobów wody, takich jak wody gruntowe i wody powierzchniowe. Surowe wody gruntowe i powierzchniowe zawierają sole, związki organiczne, cząstki i gazy, które mogą powodować wiele problemów.

Uzdatnianie wody pitnej

Aby uzyskać wytrącenie niepożądanych składników, wodę należy natlenić i napowietrzyć. Zintegrowany system natleniania i rozpylania zapewnia optymalne natlenienia w odpowiednim czasie procesu filtracji. Woda jest następnie uzdatniana w filtrze ciśnieniowym do uzyskania jakości czystej wody pitnej bez użycia chemikaliów w procesie uzdatniania.

Powszechnie stosowane na całym świecie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do wymagań dla wody pitnej. Dodatkowo, poszczególne kraje lub obszary mogą ustanawiać własne standardy.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem EUROWATER w celu uzyskania odpowiednich wymagań dla danego kraju.

Skontaktuj się z nami

 

Woda pitna

Usuwane składniki

Żelazo (Fe++)
Mangnez (Mn++)
Amoniak (NH4+)
Azotany (NO2-)
Agresywny dwutlenek węgla(CO2)
Fosfor (P)
Arsen (As+++)
Siarkowodór (H2S)
Metan (CH4)

Urządzenia do uzdatniania wody pitnej

Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej

W krajach europejskich musi być przestrzegana dyrektywa UE w sprawie jakości wody pitnej. Wybór metody uzdatniania jest uzależniony przede wszystkim od dostępnego źródła wody i standardów określanych przez władze lokalne. 

Pobierz dyrektywę UE

 

 

 

keyboard_arrow_up