Referencje

Innowacyjny system technologii wymiany jonowej EUROWATER zagwarantował wodę pitną wolną od cząstek PFAS dla duńskiej wyspy Fanoe

Mieszkańcy duńskiej wyspy Fanoe zostali uwolnieni od problemu zawartych w wodzie pitnej cząstek PFAS. EUROWATER zaprojektował i uruchomił innowacyjną stację technologii wymiany jonowej, która wykorzystuje wyniki przełomowych niepodważalnych badań.

Wyspa Fanoe położona jest na Morzu Północnym w pobliżu południowo-zachodniego wybrzeża Danii. Zakład wodociągowy Fanoe uruchomił pierwszą w Danii stację uzdatniania wody pitnej dostarczoną przez EUROWATER, która jest w stanie usunąć cząstki PFAS wykorzystując innowacyjną technologię wymiany jonowej.

Specjalnie zaprojektowana i wykonana stacja może oczyścić 150 m3 (150.000 litrów) wody pitnej na godzinę. Woda w stacji przepływa przez drobne żywice jonowymienne, które absorbują cząstki PFAS.

Metoda oczyszczania zapewnia obniżenie zawartości związków PFAS-4 poniżej wartości dopuszczalnych. Dodatkowo jest tak skuteczna, że cząstki PFAS nie są już wykrywane przez specjalistyczne pomiary.  W praktyce oznacza to, że zawartość cząstek PFAS-4 jest znacząco mniejsza od mierzalnej wartości 0,1 nanograma na litr lub nie występują one wcale.

„Wyniki pilotażowego testu w stacji Fanoe wyraźnie wskazują, że żadna inna metoda eliminacji cząstek PFAS nie daje tak dobrych rezultatów jak wymiana jonowa. Dotyczy to zarówno stopnia oczyszczenia jak i żywotności rozwiązania.” – stwierdza Arne Koch, szef Departamentu Technologii Wody Pitnej EUROWATER.

Arne Koch (po lewej) szef Departamentu Technologii Wody Pitnej EUROWATER i Søren Duch-Hennings (po prawej) inżynier chemik i specjalista technologii wymiany jonowej to dwie kluczowe osoby zaangażowane w innowacyjny projekt stacji. Na zdjęciu Søren pokazuje rodzaj żywic jonowymiennych wykorzystanych w stacji.

Dotychczas stosowane rozwiązania dla redukcji PFAS wykorzystujące aktywny węgiel wymagały wymiany złoża co kilka miesięcy. Żywice jonowymienne wykorzystane w rozwiązaniu EUROWATER mają przewidywaną żywotność 8-10 lat.

Przekonywujące wyniki

Ze względu na fakt, że stacja uzdatniania Fanoe jest pierwszą tego typu, należało przeprowadzić szereg powtarzalnych badań przed jej oddaniem do eksploatacji. Wyniki analiz były jednoznaczne – zawartość cząstek PFAS jest poniżej mierzalnego poziomu. Po przeanalizowaniu badań instytucja certyfikująca ostatecznie zatwierdziła przekazanie do eksploatacji nowej stacji. Dzięki temu od 20 marca 2023 mieszkańcy Fanoe mogą cieszyć się wodą pitną wolną od cząstek PFAS.

Jan Pedersen, szef eksploatacji zakładu wodociągowego Fanoe pobiera próbkę wody ze stacji wymiany jonowej.

“Skład cząstek PFAS może się różnić dla różnych wodociągów ale bazując na doświadczeniach z  projektu Fanoe jesteśmy obecnie w stanie obliczyć wymagany stopień oczyszczenia oraz wydajność stacji na podstawie dostępnych analiz wody” – mówi Søren Duch-Hennings, inżynier chemik i specjalista technologii wymiany jonowej EUROWATER.

EUROWATER rozpoczął kolejny projekt pilotażowy badający efektywność działania różnych żywic jonowymiennych dla różnego składu cząstek PFAS.

Schemat pokazuje spadek zawartości cząstek PFAS w wodzie pitnej na poszczególnych etapach uzdatniania, od źródła wody do punktu użycia, po uruchomieniu przez EUROWATER nowej stacji uzdatniania wody w technologii wymiany jonowej.

Przebieg projektu

  • Wiosna 2021: Dopuszczalne normy zawartości cząstek PFAS w wodzie pitnej zostały obniżone z poziomu 100 do 2 nanogramów na litr. Na wyspie Fanoe zawartość PFAS wynosiła 4,4 nanograma na litr – ponad dwukrotnie więcej niż nowy dopuszczalny poziom normy.
  • Lato 2021: Wodociągi Fanoe i EUROWATER rozpoczynają pilotażowe testy najpierw z wykorzystaniem węgla aktywowanego (niewystarczająco skuteczne) a następnie technologii wymiany jonowej. Po pilotażowym wdrożeniu przez prawie rok pomiary zawartości cząstek PFAS wykazują poziomy poniżej progu wykrywalności.
  • Lato 2022: EUROWATER rozpoczyna budowę docelowej stacji uzdatniana w oparciu o technologię wymiany jonowej wykorzystanej w projekcie pilotażowym.
  • Koniec stycznia 2023: Zakończenie budowy nowej stacji uzdatniania. Pomiary zawartości cząstek PFAS w próbkach wody uzdatnionej wykazują poziomy poniżej progu wykrywalności.
  • 20 marca 2023: W oparciu o wyniki badań instytucja certyfikująca ostatecznie zaakceptowała uruchomienie nowej stacji i przekazanie do eksploatacji dla mieszkańców Fanoe.

Zobacz więcej referencji od wodociągi

Udoskonalimy Twój system uzdatniania wody

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach i technologiach EUROWATER. Nasi specjaliści chętnie służą pomocą.

Kontakt

keyboard_arrow_up