Uzdatnianie wody dla parowych kotłów przemysłowych

Jakość wody zasilającej i uzupełniającej ma kluczowe znaczenie dla niezawodności operacyjnej oraz ochrony i przedłużenia żywotności rurociągów i kotłów.

Optymalne uzdatnianie wody dla parowych kotłów przemysłowych

Optymalny system uzdatniania wody zasilającej i uzupełniającej zapewniający stabilną wysoką jakość wody kotłowej składa się z następujących urządzeń: filtr ciśnieniowy, stacja zmiękczająca, stacja odwróconej osmozy i odgazowywacz termiczny.

Używanie zwykłej wody wodociągowej jako uzupełniającej w kotłach parowych powoduje osadzanie się kamienia w kotle, przynosząc straty energii i zwiększając zużycie chemikaliów do czyszczenia.

Dzięki zmiękczeniu wody zmniejsza się osadzanie kamienia, natomiast wodorowęglany zawarte w wodzie surowej bez przeszkód przenikają przez stację zmiękczania do kotła, rozkładając się na dwutlenek węgla (CO2) i wodorotlenek sodu (NaOH) oraz tworząc korozyjny kondensat. Powoduje to zwiększoną ilość odsolin i odmulin. Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie zawartości soli w wodzie uzupełniającej w stacji odwróconej osmozy lub dwukolumnowej stacji wymiany jonowej , co w efekcie pozwala na osiągnięcie wody demineralizowanej.

1. Woda surowa

Filtracja ciśnieniowa

Usuwani

żelaza (Fe++)
manganu (Mn++)

2. Zmiękczanie

Zmiękczanie poprzez wymianę jonową

Usuwanie

wapnia (Ca++)
magnezu (Mg++)

3. Demineralizacja

Woda zdemineralizowana poprzez odwróconą osmozę

Usuwani

98% soli
potasu (K+)
sodu (Na+)
chloru (CI-)
azotanów (NO3-)
siarczanów (SO4--)
kwasu krzemowego (SiO4-)
zasadowości (HCO3-)

4. Zbiornik wody

Magazynowanie wody demineralizowanej

5. Odgazowanie

Usunięcie gazów w odgazowywaczu termicznym

Usuwani

dwutlenku węgla (CO2)
tlenu (O2)

6. Pompa dozująca

Pompa dozująca chemikalia do pracy kotła

7. Kocioł parowy

Woda jest podgrzewana do uzyskania wysokiej jakości pary

8. Produkcja

Skroplona woda jest odprowadzana do zbiornika wody (a). Para do podgrzewania wstępnego jest doprowadzana do odgazowywacza termicznego (b).

Zmniejszenie ilości odsolin dla oszczędności wody i energii

Odsalanie kotłów parowych jest konieczne dla spełnienia wymagań producentów kotłów dotyczących zawartości soli i zasadowości P. Ilość odsolin jest uzależniona od typu kotła, ciśnienia roboczego oraz jakości procesu uzdatniania wody zasilającej i uzupełniającej kocioł.

W wysokiej jakości wodzie kotłowej poziomy zawiesin i całkowitych rozpuszczonych cząstek stałych (TDS) są minimalne. Zapewnia to zmniejszenie objętości odsolin i redukuje straty energii, ponieważ temperatura cieczy jest równa temperaturze pary w kotle. Zmniejszenie ilości redukuje zużycie wody uzupełniającej, przynosząc oszczędność wody i kosztów.

Koncepcja produktu

Odgazowanie dla zmniejszenia ryzyka korozji

Rozpuszczony w wodzie tlen jest wysoce korozyjny i jest jednym z najbardziej niepożądanych zanieczyszczeń do uwzględnienia w procesie uzdatniania wody uzupełniającej dla parowych kotłów przemysłowych. W etapach zmiękczania i demineralizacji nie następuje zmniejszenie ciśnienia cząstkowego gazów, utrzymując niepożądany poziom nasycenia z zasilania z sieci wodociągowej.

Przeczytaj więcej o odgazowywaczach termicznych 

 

Dekarbonizatory

Zasadowość wody jest istotnym czynnikiem w przemyśle spożywczym i tekstylnym, a tym bardziej  w produkcji wody kotłowej. Dzięki dekarbonizacji twardość wody i zawartość wodorowęglanów w wodzie zostaje zmniejszona, co redukuje zawartość soli w wodzie o ok. 75%.

Zobacz dekarbonizatory

 

Referencja

Zmniejszenie ilości ścieków o 75%

Największa duńska firma mleczarska Arla zmniejszyła o 75% ilość ścieków dzięki dostarczonym przez EUROWATER stacjom RO-PLUS. Woda demineralizowana ze stacji jest używana jako woda uzupełniająca w kotłach, laboratoriach oraz do chłodzenia linii napełniających. Zwiększenie ilości odzyskiwanej wody przyczyniło się również do zmniejszenia zużycia chemikaliów i energii, a także do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Przeczytaj więcej o oszczędzaniu wody w mleczarniach Arla

 

 

Jak możemy ci pomóc?

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na twoje pytania na temat uzdatniania wody.

keyboard_arrow_up